FVD referendum vanavond van start, mag Baudet blijven?

Vanavond start wederom een nieuw hoofdstuk in de chaotische Forum voor Democratie-soap. Om 18.00 uur zullen de stembussen geopend worden en alle leden hebben vervolgens 24 uur om digitaal hun stem uit te brengen met als centrale vraag of de inmiddels geroyeerde Thierry Baudet partijleider van Forum voor Democratie blijft?

Het bindende referendum heeft nogal wat haken en ogen omdat het volgens de statuten en regelingen van de partij niet mogelijk is binnen Forum. "Feitelijk gaat het om een informele ledenraadpleging waarbij alle betrokkenen (Rob Rooken, Lennart van der Linden, Thierry Baudet en Olaf Ephraim) van tevoren de consequenties met elkaar hebben besproken en vastgelegd", zo schrijft de partij op de website.

Daarnaast bestaat de functie van partijleider helemaal niet binnen de FVD volgens de statuten, dus feitelijk wordt hier gestemd over een niet bestaande functie. Ook daar heeft Forum over nagedacht. "We hebben in goed onderling overleg geprobeerd de referendumvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Partijleider betekent in dit geval: degene die actief de leiding krijgt om een nieuw partijbestuur voor te dragen aan de ALV (algemene ledenvergadering, red)."

Een ander groot probleem is dat de ledenadministratie van de FVD al tijdenlang rammelt volgens betrokkenen. In de loop van de jaren zijn talloze mensen lid geworden die daar zelf geen weet van hadden en aan de andere kant zijn er de afgelopen dagen mensen uitgeschreven als lid zonder dat ze zich zelf hun lidmaatschap opgezegd hebben of dat ze geroyeerd zijn. De partij stelt dat leden die netjes contributie betaald hebben ten alle tijden mogen stemmen. "Mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd, maar wel nog contributie hebben betaald, kunnen meedoen aan de ledenraadpleging", aldus Forum.

Wat de uitslag ook wordt, de gevolgen zullen groot zijn voor Forum voor Democratie. Mocht Baudet de stemming winnen dan mag hij een bindende voordracht doen voor een nieuw partijbestuur en zo de partijleiding geheel naar eigen inzicht invullen. Daarnaast kan hij eigenhandig een voorstel doen voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en daarmee hoogstpersoonlijk de toekomstige fractie samenstellen. Ook mag hij zelf nieuwe voorstellen op de agenda plaatsen waardoor hij feitelijk de complete macht binnen de partij naar zich toegetrokken zou hebben. Duidelijk lijkt dat er in dat geval grote schoonmaak gehouden zal worden en voor kritische leden zal dan geen plaats meer zijn. Baudet zal alleen nog maar medestanders binnen de partij willen hebben.

Als Baudet verliest zal hij zich terugtrekken uit het partijbestuur en zullen de resterende bestuurders op de kortst mogelijke termijn een ALV beleggen en een bindende voordracht doen voor een nieuw partijbestuur, zelf zullen zij terugtreden. Het nieuwe bestuur zal vervolgens snel werk maken van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en het verkiezingsprogramma die tijdens de ledenvergadering aan de leden voorgelegd zal worden.

De uitslag van de ledenraadpleging wordt door de partij enkele uren na het sluiten van de stembussen bekendgemaakt via Twitter en Facebook.