Crisis FVD: dreigt scheuring binnen Forum? Dit zijn de kampen

De soap rond Forum voor Democratie wordt maar gekker en gekker. Eerder vandaag kondigde Thierry Baudet aan toch weer lijsttrekker te willen worden en daarom ging hij een lijsttrekkersverkiezing organiseren. Naar nu blijkt is dat een actie  die hij op eigen houtje op touw heeft gezet, niemand anders binnen het bestuur was op de hoogte. Een meerderheid wilde Baudet daarop uit het bestuur zetten maar dat kan niet zomaar volgens de statuten.

Het bestuur heeft nog één mogelijkheid om Baudet uit de leiding van de partij te krijgen en dat is door hem te royeren. Het bestuur zou daar serieus mee dreigen volgens Baudet. Voor de camera van de NOS zei de politicus dat er  een coupe gaande is en dat zijn tegenstanders anders zelf maar een partij moeten beginnen.

De dag begon zo met het bericht van 13.09 uur:

Na een nachtje goed slapen heeft Thierry Baudet besloten toch weer lijsttrekker van Forum voor Democratie te willen worden. Hij heeft zojuist bekendgemaakt dat hij een lijsttrekkersverkiezing uitschrijft! Hij stelde zich al meteen kandidaat.

"Ik heb een stap terug gedaan om de rust te laten terugkeren. Het allerbelangrijkste is dat de ziel van mijn partij behouden bleef. Maar de rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd: er is een bitchfight ontstaan waarbij mij allerlei narigheid wordt aangesmeerd. Er wordt geprobeerd mij met pek en veren uit Forum voor Democratie te zetten. Theo Hiddema is opgestapt, Paul Cliteur is opgestapt, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van wat wij met Forum voor democratie wilden doen", zo legt Baudet uit in de videoboodschap. Duidelijk is dat hij niet gediend is van de aanval van Annabel Nanninga op zijn positie binnen de partij.

"Ik treed opnieuw in de spotlights", zo kondigde hij aan!

"Iedereen die denkt dat het echt anders moet bij Forum voor Democratie, die denkt dat er fouten zijn gemaakt, die kan zich nu beschikbaar stellen. Maar de leden zijn nu aan het woord. Als Forum voor Democratie ter ziele gaat, als het iets heel anders moet worden, dan kunnen de leden daarvoor stemmen. Maar daar moet wel eerst een ledenraadpleging over zijn geweest", zo kondigt Baudet de aanstaande ledenraadpleging aan.

Ieder partijlid kan zich kandideren voor de positie van lijsttrekker en partijleider en de leden mogen daar vervolgens op 30 november en 1 december over stemmen. Baudet gaat zelf zorgen voor de digitale infrastructuur om zo'n ledenraadpleging mogelijk te maken.

Update 15.04 uur:

Nadat Thierry Baudet deze ochtend een leiderschapsverkiezing aankondigde zijn de overige bestuursleden zich een hoedje geschrokken, zij wisten namelijk van niks! Het bestuur is daarop in actie gekomen en Baudet is door een meerderheid van het bestuur uit de leiding van de partij gezet.

"Het is aan het partijbestuur om eventueel lijsttrekkersverkiezingen uit te schrijven en niet aan Baudet", aldus tijdelijk voorzitter Lennart van der Linden tegenover de NOS. Samen met Astrid de Jong en Rob Rooken is Van der Linden tot dit besluit gekomen. Bestuurslid Olaf Ephraïm steunt Baudet maar die twee vormen dus een minderheid in het bestuur.

Update 15.18 uur:

Baudet stelt tegenover de NOS dat "wat nu gebeurt een ordinaire coup is, een machtsgreep." Ook geeft hij aan door te gaan met de lijsttrekkersverkiezing.

Het afzetten van Baudet kan door de statuten die nog zijn opgesteld door Henk Otten een lastige klus blijken. En zeker zolang hij nog niet is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel is hij nog altijd voorzitter. Een bestuurslid afzetten is alleen door de leden mogelijk maar dat is praktisch onmogelijk omdat daarvoor twee derde van de leden fysiek aanwezig moeten zijn bij een ledenvergadering. Dat zou neerkomen op ruim 32.000 leden die aanwezig zouden moeten zijn.

Update 16.25 uur:

Voor de camera van de NOS heeft Baudet verklaard dat het zijn tegenstanders vrij staat de partij te verlaten en zelf een partij op te richten als de gang van zaken binnen Forum voor Democratie ze niet aanstaat. "Waarom gaan zij zelf niet weg als ze iets anders willen. Ik heb Forum voor Democratie opgebouwd. Als zij blijkbaar iets anders willen, waarom stappen ze zelf niet op? Waarom proberen ze met een gemeen machtsspel een coup te plegen op mij? Met karaktermoord op mij, ik vind dat heel laag", aldus de getergde politicus.

Baudet heeft het gevoel dat zijn partij kapot gemaakt wordt door het bestuur lezen we op AD.nl. "De ziel van de partij is echt in gevaar. De spanning loopt hoog op. Ik heb een stap terug gedaan om rust te brengen in de partij, maar ik zie nu dat er een machtsgreep gaande is, een coup, om mij eruit te werken. Ik word met karaktermoord bedreigd en daarmee dreigt Forum ten onder te gaan, maar de leden moeten het maar beslissen. Mijn bange vermoedens werden bevestigd omdat het bestuur mij uit het bestuur probeert te zetten, kun je nagaan hoe zij in de wedstrijd zitten."

De politicus geeft aan dat de macht bij de leden ligt. "Dat bepalen de leden. Die moeten hierover gaan. Ik heb met ziel en zaligheid aan de partij gewerkt. Als er een koerswijziging komt, dan moeten de leden daarover beslissen. Ik heb echter heel veel steunbetuigingen ontvangen, Wybren van Haga steunt mij, ik heb er alle vertrouwen in."

Vanuit het hele land stromen de reacties binnen van Forum-politici die Baudet steunen. Hiermee lijkt een scheuring binnen de partij dichterbij dan ooit.

Update 17.32 uur:

Inmiddels beschikt FOK! over de mail die Baudet vandaag aan de leden van de partij stuurde:

Zojuist heeft Thierry Baudet leiderschapsverkiezingen uitgeroepen voor Forum voor Democratie. Hieronder vindt u de brief die hij stuurde aan het bestuur. Spoedig hoort u meer.

Beste bestuursgenoten,

Het telefoongesprek van vanochtend en de ontwikkelingen van de afgelopen dagen hebben bij mij een zeer ongerust gevoel achtergelaten. Ik heb steeds aangegeven dat me het gaat om de ziel van de partij; en dat het behouden daarvan het allerbelangrijkste is voor mij. Daarom trad ik ook terug als voorman: als de spanningen te hoog oplopen moet eerst rust worden gevonden om daarna te kijken hoe samen verder. Die rust is niet gekomen: integendeel.

Naast een leegloop van leden en mensen als Hiddema en Cliteur, is ook een hetze tegen mij ontstaan waarbij karaktermoord wordt gepleegd en opportunisten die jarenlang trouwe en enthousiaste partijgenoten leken te zijn, proberen om mij en FVD stuk te maken met valse en totaal ongeloofwaardige verwijten die jullie wel mondeling wilden ontkrachten maar waar jullie geen schriftelijk statement over wilden afgeven. In ons gesprek vanochtend heb ik meermaals gevraagd waar de liefde bij jullie gebleven is; waar de haast vandaan komt om door te pakken; en waarom er garanties van mij moesten komen om nooit meer in de Kamer terug te zullen keren. Als dat de toon wordt, is er sprake van een machtsgreep - en een fundamentele koerswijziging. Daarover moeten de leden beslissen. Daarom schrijf ik een leiderschapsverkiezing uit. De mensen die willen dat het anders gaat kunnen zich kandideren. Ik zorg voor een digitale infrastructuur.

Op 30 november en 1 december kunnen alle leden hun stem uitbrengen. Onze bijna 50.000 FVD-ers zijn nu aan het woord.


Met groet, zoals altijd, Thierry

Forum voor Democratie

Update 18.02 uur:

In een filmpje op het Twitter-account van Forum voor Democratie vertelt Baudet dat hem een ultimatum is gesteld door een deel van het bestuur. De drie bestuursleden die niet achter de (oud)partijleider staan zouden dreigen met het royeren van de politicus als hij de toegang tot de social media van de partij niet aan hen geeft. Voor hen is royeren ook de enige manier om Baudet uit het partijbestuur te kunnen wippen. In de verklaring noemt de veelbesproken politicus de situatie verdrietig.

Update 22.25 uur:

Forum voor Democratie lijkt langzaam te splitsen in twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Zo goed en kwaad als het gaat hebben volgens en journalisten een overzicht gemaakt wie welk kamp binnen Forum steunt. Simpel gezegd is er de lijn bestuur/Nanninga die vinden dat Baudet het bestuur moet verlaten en niet op de kieslijst mag en die daarnaast een rigoureuze ingreep bij de JFVD willen.

Aan de andere kant staat kamp Baudet dat via een lijsttrekkersverkiezing de oud-partijleider weer aan de macht wil brengen. Waarschijnlijk zal dat gevolgd worden door een sanering van de partij waarbij tegenstanders het veld moeten ruimen. Een voorlopig overzicht:

De video waarin Baudet de lijsttrekkersverkiezing bekend maakte:

Ondertussen worden de sloten van het partijkantoor vervangen, volalsnog heeft Baudet geen sleutel.

De statuten van Forum: