Project ongedocumenteerden Amsterdam faalt

Een project wat bij menig FOK!ker de aandacht geniet is de opvang van ongedocumenteerden te Amsterdam. GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink heeft daarover de regie.

Vandaag is bekend geworden dat het project langzaam afgebouwd zal gaan worden. Uit onderzoek bleek dat van de 255 ongedocumenteerden er slechts ëën naar land van eerste aanmelding is teruggegaan. Geen enkele keerde terug naar land van herkomst. 

Het project heeft zo'n 3,3 miljoen aan directe kosten met zich meegebracht en waarschijnlijk nog vele miljoenen aan indirecte kosten. 

In januari 2019 berichtte AT5 dat de opvang aan ongeducumenteerde al ruim elf miljoen euro heeft gekost. 

https://www.at5.nl/artikelen/190915/opvang-ongedocumenteerden-kost-stad-ruim-elf-miljoen-euro