Eis 1 jaar: Zussen (80 en 81) pedofiele kinderpsychiater verdacht van omkoping

Geen brug leek te ver voor twee bejaarde zussen uit Brummen en Poortugaal. Ze zetten alles op alles om hun broer, een voormalig kinderpsychiater uit Friesland, die door het hof in Nepal in januari 2020 is veroordeeld voor kindermisbruik en bezit van kinderporno, uit de wind te houden.

Dat is de overtuiging van het Landelijk Parket (OM), dat vandaag in de rechtbank Overijssel gevangenisstraffen van 1 jaar eiste tegen de zusters van 80 en 81. Het OM verdenkt de vrouwen ervan dat zij de strafzaak in Nepal tegen hun broer hebben geprobeerd te beïnvloeden, door omkoping van getuigen. 'Deze verdachten hebben inbreuk gemaakt op de verklaringsvrijheid van een getuige in het strafproces in Nepal'.

Start onderzoek
Het Landelijk Parket is een strafrechtelijk onderzoek naar de zussen gestart, nadat uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen van 20 juli 2018 bleek dat twee Nepalese advocaten samen met de twee zussen naar het slachtoffer van hun broer waren gegaan met het verzoek de bij de politie afgelegde verklaringen in te trekken in ruil voor geld. Op 2 augustus is de oudste zus als verdachte aangehouden, in haar woning in Brummen. De andere zus was toen met vakantie. Zij werd in oktober 2018 aangehouden en verhoord.

Omkoping en getuigen beïnvloeding
Volgens het OM probeerden de zussen het misbruikslachtoffer en zijn vader om te kopen, met als doel dat hun broer vrijgesproken zou worden. Ze dwongen de Nepalezen af te zien van belastende verklaringen tegen de man uit een dorp in de Friese gemeente Ooststellingwerf, in ruil voor geld. Dat is onder meer gebleken uit getapte communicatie van de zussen onderling en met derden.

De zussen handelden volgens het OM door mails te sturen vanuit Nederland, maar zij reisden ook af naar Nepal. Onder andere in juni 2018. Daar spraken zij met advocaten van hun broer, bezochten ze hem in de gevangenis en kwamen ze over de vloer bij de familie van het slachtoffer van hun broer. Van een familierekening betaalde de oudste zus de advocaatkosten van haar broer.

De officier van justitie benadrukte in haar requisitoir zojuist de bewuste en nauwe samenwerking tussen beide verdachten. 'Een schoolvoorbeeld van medeplegen'.

Het Nepalese gezin van het slachtoffer, dat in erbarmelijke omstandigheden leeft, zou 60.000 dollar hebben gevraagd in ruil voor intrekking van afgelegde verklaringen. De zussen achtten dat bedrag veel te hoog en gingen in onderhandeling. Alles om hun broer, die in Nepal gedetineerd zat, vrijgesproken te krijgen. Het OM vindt dat buitengewoon kwalijk en spreekt van machtsmisbruik: De kinderen in Nepal wordt bescherming door hun rechtssysteem ontnomen, omdat de nationale rechter buitenspel wordt gezet door buitenlanders die met geld zwaaien.

De officier van justitie zojuist op zitting: 'Men heeft bewust en met opzet dit gezin opgezocht om over de prijs voor het intrekken van de verklaring van het slachtoffer tegenover de rechtbank op 7 augustus 2018 te onderhandelen. Het enige doel dat de dames voor ogen hadden was om hun broer vrij te krijgen. Dat was ook de reden dat de advocaten mee gingen'.

Het OM is van mening dat de zussen de rechtsgang hebben geprobeerd te belemmeren door inbreuk te maken op de verklaringsvrijheid van een getuige in het strafproces. 'Ze hebben er alles aan gedaan om invloed uit te oefenen op het juridische proces in Nepal', aldus de officier van justitie vandaag in Zwolle: 'Beiden wordt verweten dat zij de strafwet willens en wetens hebben overtreden omdat zij het belang van hun broer op enig moment boven alles, inclusief de wet hebben gesteld'.

Veroordeling in Nepal, onderzoek in Nederland
Tot zijn aanhouding in juni 2018 in Nepal stond de jongere broer van de twee zussen bekend als gewaardeerd kinder- en jeugdpsychiater in het noorden van het land en in zijn praktijk vele kinderen zag. Vanaf het moment dat hij in Nepal werd aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarige jongen met wie hij op dat moment op zijn hotelkamer was, veranderde dat. Het beeld kantelde van dat van een Nederlandse arts met louter zorgzame intenties naar een zogeheten kindersekstoerist.

De voormalig kinderpsychiater is in 2018 in Kathmandu veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor het misbruiken van een 15-jarige jongen en bezit kinderporno. Die straf werd in hoger beroep ten gevolge van een wetswijziging in Nepal veel lager, 18 maanden gevangenisstraf. Daarna is hij het land uitgezet. Wel moet hij honderden euro’s schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en mag hij 7 jaar Nepal niet meer in. De man is inmiddels vrij en alweer enige tijd in Nederland.

De dag na zijn aanhouding in Nepal is ook in Nederland een onderzoek opgestart en wel op basis van de verdenking van vervaardigen en bezit van kinderporno. Bij de doorzoeking van het huis van de man in Friesland is een groot aantal gegevensdragers aangetroffen, waar bij nader onderzoek kinderporno op bleek te staan. Ook is zijn tas met gegevensdragers met daarop kinderporno bij een van de zussen aangetroffen en in beslaggenomen. Het feit van het aantreffen van kinderporno is met de Nepalese officier van justitie gedeeld en het is ingebracht bij de terechtzitting aldaar.

De twee zussen hebben geen strafblad. Ze zijn altijd achter hun broer blijven staan, omdat ze zijn blijven geloven in zijn onschuld.

Kindersekstoerisme in Nepal
Nepal behoort tot de armste landen van de wereld. Een gemiddeld jaarinkomen ligt rond de 2.500 dollar. Armoede maakt kwetsbaar zowel voor misbruik door eigen inwoners, maar heeft ook niet zelden een aanzuigende werking op relatief vermogende westerlingen die uit zijn op seksueel contact met kinderen. De Nepalese overheid heeft recent een landelijk programma uitgerold om (seksueel) geweld tegen vrouwen en kinderen tegen te gaan. Ook is er inmiddels een aantal wetswijzigingen die duidelijk een signaal afgeven dat de Nepalese autoriteiten seksueel geweld tegen kinderen als een ernstig probleem zien en er serieus werk van maken om dit tegen te gaan.

Omdat meerdere verdachten van kindersekstoerisme uit Nederland komen, is de samenwerking tussen politie en justitie tussen Nepal en Nederland geïntensiveerd in de strijd tegen kindersekstoerisme. Het OM op zitting: 'De tijd van marginaliserend spreken over "ver van ons bed-delicten" is voorbij. Nederland is moreel verplicht het misbruik aan te pakken'.

Ter zitting vertoonde het OM vanmiddag enkele fragmenten uit een documentaire van Al Jazeera, "Nepal’s children at risk", over kindermisbruik in Nepal. Daarin komt de zaak tegen de Friese kinderpsychiater aan bod.

Uitspraak
De rechtszaak wordt vanmiddag vervolgd met de pleidooien van de advocaten. Daarna volgt repliek en dupliek. De rechtbank doet uitspraak op 24 november aanstaande.