Henk Krol lanceert speerpunten van zijn nieuwe partij

Henk Krol heeft de eerste speerpunten van zijn nieuwe partij gelanceerd. Lijst Henk Krol, zoals zijn zoveelste partij heet, werkt nog aan het partijprogramma maar hij wil ons alvast een inkijkje in zijn partij geven.

Het eerste speerpunt van Krol is eigenlijk meer een vraag. "Hoe gaan we verder met onze economie, nu en na corona?" Aldus de opener op het speerpuntenlijstje. Vervolgens gaat de voormalig 50PLUS-voorman verder op zijn bekende onderwerp. "Laten we de beste oudedagsvoorziening ter wereld behouden", aldus Krol die ook zijn zorgspeerpunt uit de ouderenpartijtijd heeft meegenomen: "Zorg gaat om mensen."

Uit het partijprogramma van de Partij voor de Toekomst heeft Krol punt nummer vier meegenomen. "Het is tijd voor vernieuwing van het openbaar bestuur, geef de burger meer inspraak", zo klinkt het punt dat veel nieuwe partijen als speerpunt hebben. 

De geest van zijn voormalig partijgenoot Femke Merel van Kooten-Arissen waard schijnbaar ook rond bij de Lijst Henk Krol. "We moeten zuinig zijn op onze aarde", zo luidt het vijfde speerpunt. En als je denkt dat we het gehad hebben met de open deuren kom je bedrogen uit. "Nederlanders willen leven in een rechtvaardig en veilig land", is speerpunt nummer 6 en open deur nummer zoveel van Krol.

Op punt zeven vinden we wederom een speerpunt waar we onmogelijk tegen kunnen zijn. "We streven naar een goede plek om te wonen voor alle inwoners", zo lezen we op lijsthenkkrol.nl. Maar gelukkig heeft Krol het beste voor het laatst bewaard. Punt acht is een ware uitsmijter: "En nog veel meer, zoals cultuur, onderwijs en social media."

U snapt het al, we verwachten 150 zetels voor Lijst Henk Krol.