Boetes en dagvaardingen voor meer dan 100 veehouders vanwege strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan circa 100 rundveehouders boetes opgelegd tussen de 700 en bijna 24.000 euro. Het OM verwijt de rundveehouders strafbare feiten met de registratie van dieren, waardoor het leek of er minder melkkoeien waren. De veehouders zouden hierdoor een onterecht voordeel hebben gehaald, want een aantal veehouders ontving ten onrechte subsidie van de RVO voor vermindering van het vee. Ook konden ze besparen op de mestafzet. Circa 20 veehouders zullen worden gedagvaard door het OM.

De strafrechtelijke onderzoeken zijn uitgevoerd door de NVWA. Uit de onderzoeken blijkt volgens het OM dat de veehouders de Regeling Identificatie en Registratie Dieren (Regeling I&R) op diverse manieren hebben overtreden. Het zou hoofdzakelijk gaan om onterecht geregistreerde meerlingen dan wel vaarzen, die in werkelijkheid al melkkoe waren geworden. Het lijkt erop dat vaarzen administratief langer vaars gehouden werden door een geboren kalf te registreren onder een reeds bestaande melkkoe, of een doodgeboren kalf niet te registeren. Hierdoor zouden er op papier minder fosfaten zijn uitgestoten dan in werkelijkheid gebeurde.