COVID-19: Kerken moeten ook gewoon regels volgen

Nadat er de nodige ophef is ontstaan door de kerkdiensten in Staphorst afgelopen weekend heeft minister Grapperhaus met de kerkelijke koepels afgesproken dat ze zich ook aan de regels gaan houden. Dat houdt dus in dat er maximaal 30 mensen bijeen mogen komen en zingen is ook niet meer aan de orde.

In Staphorst waren gisteren drie diensten bij de Hersteld Hervormde Gemeente waarbij er 600 mensen per dienst welkom waren. Die waren vrij om de stembanden luidkeels te laten galmen zonder dat er een mondkapje de klanken beperkte. Vrijwel alle politieke partijen waren het er over eens dat dit een behoorlijke schop tegen het zere been was voor iedereen die zich wel aan de opgelegde regels wil en moet houden.

Vanwege de grondwet kunnen zijn religieuze bijeenkomsten nog steeds gevrijwaard van de regel van het maximumaantal bezoekers. Maar in overleg met de diverse kerkelijke koepelorganisaties is er nu een afspraak gemaakt om ook in gebedshuizen het maximumaantal van 30 bezoekers aan te houden. Kleine kanttekening is wel dat de regels niet afdwingbaar zijn vanwege de grondwet, dus als een kerk besluit alsnog de tent tot de nok toe te vullen mag er niet worden ingegrepen.

Alle politieke partijen waren het eens dat er duidelijke afspraken moesten worden gemaakt met religieuze instellingen. Enkel de christelijke partijen SGP en ChristenUnie waren het er niet mee eens. SGP-leider Van der Staaij vindt de afspraken veel te ver gaan en CU-leider Segers vindt het teleurstellend en waardeloos dat er nu minder mensen op zondag de Here mogen aanbidden. Die laatste was het er wel mee eens dat kerken ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het virus terug te dringen.