Bijna zeshonderd bekeuringen tijdens verkeerscontroles

Eind september hield de politie op drie opvolgende avonden grootschalige verkeerscontroles op de A4, A7 en de A9. Het ging om dynamische controles waarbij het verkeer door surveillance-eenheden van de politie al rijdend in de gaten werden gehouden. Aan de controles werd onder anderen deelgenomen door medewerkers van de politie Noord Holland en de Landelijke Eenheid en het verkeersteam Noord-Holland.

De dynamische controles kwamen in de plaats van drie dagen grootschalige statische verkeerscontroles op vaste plaatsen. Hoewel deze controles al grotendeels waren voorbereid, werd hier uiteindelijk vanaf gezien door de situatie rondom het Coronavirus. Ook de politie probeert zoveel mogelijk direct contact met bijvoorbeeld automobilisten te beperken. Bij een dynamische controle kan tijdens het passeren van het verkeer een goede inschatting gemaakt worden welke bestuurders wel en welke niet gecontroleerd moeten worden. Bij de controles worden zoveel mogelijk de veiligheidsvoorschriften in acht genomen.

573 bekeuringen

Op dinsdagavond 22 september werd gecontroleerd op de A7 in de omgeving De Koggen. In totaal werden honderdelf bekeuringen uitgeschreven voor te hoge snelheid, rijden zonder veiligheidsgordel of zonder rijbewijs, niet handsfree bellen en diverse technische gebreken (onder anderen gladde banden, losliggende lading). Ook werd iemand aangetroffen die in het bezit was van drugs en werd een man gecontroleerd die een vals rijbewijs bij zich bleek te hebben.

Woensdagavond 23 september werd er gecontroleerd op de A4 in de omgeving Den Ruygenhoek. Dit leverde in totaal vierenzestig bekeuringen op voor te hoge snelheid, rijden zonder veiligheidsgordel of zonder rijbewijs, niet handsfree bellen en het rijden onder invloed van drugs. Verder werden twee personen aangehouden die in het bezit waren van een vuurwapen en had een bestuurder inbrekersgereedschap bij zich.

Op donderdagavond 24 september werd gecontroleerd bij het AZ-stadion aan de A9. Hier werden maar liefst bijna vierhonderd (398) bekeuringen uitgeschreven voor te hoge snelheid, rijden zonder veiligheidsgordel of zonder rijbewijs, niet handsfree bellen, onverzekerd rijden, rijden onder invloed van alcohol en diverse technische en verkeersovertredingen.