PVV: ‘Van het gas af is van het padje af’

Geert Wilders en Alexander Kops van de PVV zetten in een opiniestuk in het Algemeen Dagblad de effectiviteit en kosten-baten van het heilige verduurzamingshuisje van het kabinet in een globale context.

De uitkomst is dat een gasvrij Nederland qua oppervlakte en uitstoot op wereldniveau 0,35 procent bijdraagt aan de Co2 uitstoot. De verregaande zeer ingrijpende en zeer dure maatregelen die het kabinet nastreeft resulteert in 0,00007 graden beperking van de globale opwarming in 2030.

Aardgas is de schoonste van alle fossiele brandstoffen en heeft een veel hoger rendement dan de door het kabinet aanbeden warmtepomp. Ook is de aanschaf van een gasgestookte CV-ketel vele duizenden euro’s goedkoper dan een warmtepomp. Daar komt ook bij dat een warmtepomp en elektrische kookplaat enorm veel elektriciteit verbruiken waardoor er een zeer kostbare verzwaring en vervanging van het huidige complete elektriciteitsnet nodig is. Tevens vereist het zeer lage rendement van de warmtepomp een investering van enkele tienduizenden tot honderdduizend euro in isolatie van bestaande woningen.

Opvallend is dat in buurland Duitsland er juist subsidie gegeven wordt om op aardgas over te stappen en gasnetten aan te leggen waar in Nederland het hoogwaardige kwalitatieve betrouwbare gasnet afgedankt wordt.

De PVV heeft een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving bestudeerd. Daaruit blijkt dat de mooie beloftes rond het terugverdienen van de zeer forse investeringen door een lagere energieprijs niet haalbaar zijn. Het financiële rendement is nihil tot zelfs negatief wat betekent dat de verduurzamingsschuld nooit afgelost kan worden.

Stoppen met die waanzin” is het advies van de PVV.