Geen extra loonsverhoging voor de zorg

Vandaag is in de tweede kamer geen meerderheid gevonden om de salarissen in de zorg verder te verhogen. Zowel de motie van PVV als de gezamenlijke motie van PvdA, SP en GroenLinks werden in een hoofdelijke stemming verworpen.

Het kabinet gaf aan dat in deze periode van grote economische krimp, een extra loonsverhoging bovenop de reeds afgesproken CAO-verhoging niet gepast is.

De coalitiepartijen CDA en VVD hebben aangegeven wel te willen kijken of er ruimte is voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg.