Politie ontslaat twee rotte appels

De politiechef in politieregio Noord-Nederland heeft twee medewerkers op basis van twee onafhankelijke disciplinaire onderzoeken ontslagen.

De medewerkers werden in 2019 op verdenking van ernstig plichtsverzuim buiten functie gesteld. Beide medewerkers werden verdacht van ongeoorloofd gedrag wat niet verenigbaar is met het politieambt.

Tegen één van de twee medewerkers werd ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Integriteit is één van de kernwaarden van de politie: van politiemedewerkers mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. Als er signalen zijn dat een medewerker over de schreef gaat, wordt daarom altijd een onderzoek ingesteld.

In dit geval werd op basis van het onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten geconcludeerd dat het gedrag van de medewerkers niet verenigbaar is met de kernwaarden van onze organisatie. De politiechef heeft na bestudering van de feiten en omstandigheden beide medewerkers onvoorwaardelijk strafontslag opgelegd.