Mondkapje mogelijk toch verplicht in Belgische winkels

De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Belgische overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, adviseert met klem op tot een verplichting voor het dragen van mondkapjes in supermarkten en andere winkels. Ondanks eerdere adviezen koos de Belgische politiek niet voor een dergelijke verplichting.

De GEES, het Belgische OMT, sprak in juni nog een 'sterke aanbeveling' uit voor de mondkapjesregel maar omdat het advies niet unaniem was, legde de Nationale Veiligheidsraad het advies naast zich neer. Maar nu ook de Hoge Gezondheidsraad voor een verplichting is, neemt de druk op de politiek in België toe.

"Gezien de wetenschappelijke gegevens betreffende het nut van het dragen van een masker en de noodsituatie inzake de volksgezondheid beveelt het College van de Hoge Gezondheidsraad aan het dragen van een masker verplicht te stellen in winkels", schrijft de Hoge Gezondheidsraad, zo lezen we op Nieuwsblad.be.

"Een belangrijk deel van onze bevolking loopt een hoog risico op zware ziekte, invaliditeit of overlijden na het virus opgelopen te hebben. Bovendien is het eveneens aangewezen de bevolking te beschermen tegen het soms onaangepast gedrag van sommige personen die weinig bekommerd zijn om hun eigen bescherming en die van anderen", zo vult de Gezondheidsraad aan.

Door het dragen van maskers vermindert de verspreiding van druppeltjes zo benadrukt het wetenschappelijke orgaan. "Dit beschermt dus de anderen en draagt bij tot de bescherming van zichzelf voor zover dat het masker gemanipuleerd, gebruikt en verwijderd wordt op een adequate wijze. Het dragen van een masker herinnert de drager en zijn omgeving er ook aan dat het virus niet verdwenen is."

De Nationale Veiligheidsraad komt volgende week weer bij elkaar en zal dan het mondkapjesadvies bespreken.