Tiener doodt tiener: ouders verantwoordelijk voor shockschade

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat de ouders van een minderjarige jongen een schadevergoeding moeten betalen aan de moeder van het slachtoffer. De jongen stak in 2012 het slachtoffer neer waarna zij overleed. Na het hoger beroep bij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gingen de ouders in cassatie bij de Hoge Raad. Die verwees de zaak naar het hof in ’s-Hertogenbosch.

In 2012 werd een 15-jarig meisje neergestoken door een toen 14-jarige jongen. Hij had via Facebook de opdracht gekregen om haar te doden. De moeder van het slachtoffer is direct na de aanval op haar dochter naar het ziekenhuis gegaan. Daar is zij gebleven tot het slachtoffer 4 dagen later overleed. De gebeurtenissen hebben grote invloed gehad op het psychisch welzijn en functioneren van de moeder. Geestelijk letsel als gevolg van een gebeurtenis als deze wordt aangeduid als ‘shockschade’. Voor die geleden schade heeft de moeder een vergoeding gevorderd van de ouders van de jongen.

Aansprakelijkheid
Van 14- en 15-jarigen wordt aangenomen dat zij redelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Toch zijn ouders volgens de wet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van kinderen in die leeftijd. Ouders kunnen zich meestal aan die aansprakelijkheid onttrekken. De rechtbank Gelderland oordeelde dat de ouders van de jongen in deze zaak wél aansprakelijk waren. Zij gingen daartegen in hoger beroep.

Ouders moeten in een rechtszaak aantonen dat zij zo voor het kind hebben gezorgd en toezicht gehouden dat nadelig gedrag voor anderen werd voorkomen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de leeftijd en aard van het kind, het dagelijks leven en de levensomstandigheden van de ouders.

Schadevergoeding
Het hof oordeelt nu dat de ouders niet voldoende toezicht hebben gehouden op het doen en laten van hun zoon. Hij ging de dagen voor de moord zijn eigen gang en trok zich niets van zijn ouders aan. Zij hadden geen zicht op waar hij was, wat hij deed en met wie hij omging. Daarom kunnen zij zich niet aan hun aansprakelijkheid voor onvoldoende toezicht onttrekken. Zij moeten ruim 52.500 euro schadevergoeding betalen aan de moeder van het slachtoffer.