Steeds meer deskundigen scharen zich achter coronacriticus De Hond

Opiniepeiler Maurice de Hond is al maanden de luis in de pels van, onder andere, het RIVM. De Hond hekelt het beleid van het Rijksinstituut en onderbouwt dat met feiten en publicaties. Het RIVM luisterde echter nooit serieus, maar nu scharen meer en meer deskundigen zich achter de adviezen van De Hond.

Het weer toelaten van grote aantallen mensen bij binnenbijeenkomsten zónder expliciete aandacht voor ventilatie, is een groot risico voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwen deskundigen in navolging van De Hond, die al maanden pleit voor betere ventilatie en verminderd risico op besmetting in de buitenlucht.

Sinds 1 juli gelden voor binnenbijeenkomsten geen maximum aantal bezoekers meer, mits gegarandeerd wordt dat deze bezoekers anderhalve meter afstand kunnen houden. Het RIVM blijft bij het advies om zich aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit te houden.

Binnenklimaatexpert Atze Boerstra: "Mensen actief aansporen om zoveel mogelijk te ventileren, wat kan daar op tegen zijn? Wie weet hoeveel besmettingen je daar mee voorkomt."

Collega Francesco Franchimon kan dat alleen maar beamen. "Op andere gebieden wordt wel gekozen voor 'better safe than sorry', waarom hier dan niet?"

Brandbrief aan WHO
236 internationale wetenschappers stuurden een brandbrief naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een aanbeveling om meer aandacht te schenken aan de virusoverdracht via aerosolen, kleine waterdruppeltjes. 

De WHO vindt dat vooral grotere waterdruppeltjes, zoals gevormd door hoesten of niezen een groter gevaar vormen, maar meer en meer deskundigen raken overtuigd dat de aerosolen in combinatie met slechte ventilatie een veel groter gevaar voor de volksgezondheid vormen. Het RIVM wil meer bewijs zien.

"De normen in het Bouwbesluit zijn echt minimumeisen, waarin geen rekening is gehouden met infectieziekten”, zegt Franchimon. "Je hebt echt meer verse lucht in binnenruimtes nodig." Philo Bluyssen, hoogleraar aan de TU Delft: "De voorschriften in het Bouwbesluit zijn niet gericht op gezondheid. Het voldoet niet.”

Medische achtergrond
De problemen liggen bij degenen die bij de bestrijding van het coronavirus in Nederland zijn betrokken. Dat zijn bijna allemaal wetenschappers met een medische achtergrond en zij geloven niet in virusoverdracht via de lucht.

Bluyssen zegt dat er voorbeelden zat zijn. "Bij koren of slachthuizen, er zijn voorbeelden in overvloed."

Niet naleven Bouwbesluit
Als laatste is er grote kritiek op het überhaupt naleven van de ventilatie-eisen zoals beschreven in het Bouwbesluit. "Ik durf te zeggen dat 20 tot 30 procent niet voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Of dat nou kroegen, scholen of kantoren zijn", aldus binnenklimaatexpert Atze Boerstra.

De controle is gewoon minimaal. "De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente controleert bij een nieuw gebouw aan de hand van de bouwtekeningen of de ventilatie voldoet. Maar als het gebouw eenmaal in gebruik is, wordt er zelden meer gecontroleerd", aldus Boerstra.

De wetenschappers erkennen dat het virus niet alleen via aerosolen overdraagbaar is, maar dat ook grotere druppels en direct contact een grote rol spelen in virusoverdracht. "Accepteer nou gewoon dat er een derde route is: via de lucht. Als we weer met honderden mensen in een ruimte samen willen komen, moeten we daar echt rekening mee houden."