CDA zoekt leider met humor, kennis en kunde en die betrouwbaar is

Het mag algemeen bekend zijn dat FOK!kers niet graag van hun zolderkamer afkomen, toch biedt het CDA ons een unieke kans! De Christen Democraten zoeken namelijk een lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en aangezien wij het hier allemaal politiek gezien beter weten is dit de kans. Volgens de profielschets wordt er gezocht naar iemand met kennis en kunde (FOK!kers hebben overal verstand van), humor (dit zit wel snor) en een duidelijke toekomstvisie, kat in het bakkie dus.

De profielschets begint uiteraard met het gebruikelijke CDA-gevoel. "Het CDA zoekt een lijsttrekker die zich thuis voelt bij een CDA als politieke beweging die tussen de mensen staat. Bij een CDA dat streeft naar een samenleving waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend."

Daarna wordt er doorgeschakeld naar waar de lijsttrekker voor moet staan. "De lijsttrekker zet zich in voor een welvarend en sterke samenleving en is in staat een wenkend perspectief te bieden en verandering in gang te zetten vanuit het volgende gedeelde beeld." Hierna volgen aandachtsgebieden waarop de leider zich dit te richten. Daarbij worden de groeiende tweedeling in de maatschappij en de verdergaande individualisering bijvoorbeeld genoemd.

In de profielschets wordt ook aangegeven hoe de aanstaande leider te werk dient te gaan. "Niet op autoritaire of dwingende wijze maar open, verbindend, transparant, ondernemend, bruisend, luisterend, positief, met lef en ontdekkend met bereidheid om te leren en te luisteren vanuit de netwerksamenleving."

Onder het kopje verantwoordelijkheden en taken wordt een voorspelbaar rijtje opgesomd. De lijsttrekker moet het CDA een herkenbaar gezicht geven, iets waar het de partij nu aan ontbreekt. Ook moet hij of zij "inspirerend te werk" en "een hoopvol toekomstperspectief bieden".

De lijsttrekker dient te beschikken over een aantal belangrijke competenties zo valt in de profielschets te lezen. Het eerste punt is "moreel en bindend leiderschap", de opstellers van het stuk vatten dat samen onder de noemer 'practice what you preach’. Daarnaast verwachten ze een open attitude, benaderbaar en gastvrij zoals het CDA dat noemt. Kennis en kunde zijn uiteraard ook zeer belangrijk voor de aanstaand leider, daarbij wordt een goed geheugen, snel schakelen en grote parate feitenkennis verwacht.

Iets dat het CDA steeds vermeld is de eis van een toekomstvisie, iets waar bijvoorbeeld Mark Rutte weinig mee op heeft. Hierna volgt een lastig punt voor de zolderkamer FOK!kers, er wordt een heldere en extraverte communicatiestijl verwacht. Tenslotte eist de partij uitstekende onderhandelingsvaardigheden en incasseringsvermogen.

We zijn er natuurlijk nog niet want de lat ligt hoog voor de nieuwe CDA-leider. Ook worden er bepaalde persoonlijkheidskenmerken genoemd die zeer wenselijk zijn. De partijleiding verwacht dat de lijsttrekker stressbestendig is, humor en lef heeft. Daarnaast dient diegene ook charismatisch en mediageniek te zijn. Al heeft Jan-Peter Balkenende natuurlijk al aangetoond dat je prima zonder charisma kunt. Tenslotte moet je betrouwbaar zijn en zelfvertrouwen uitstralen.

Als laatste wordt er ook nog om enige kennis en ervaring gevraagd. "Ervaring in het werken in een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld", zo valt er in de profielschets te lezen. "Ervaring in het aansturen van professionals", is zeer gewenst met het oog op het managen van de fractie. En tenslotte dien je natuurlijk politiek leiding te geven aan het CDA, of zoals de profielschets het noemt. "Leiding geven aan interne en externe politieke processen en besluitvorming."

De verwachting is dat Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Mona Keijzer zich zullen kandideren voor het lijsttrekkerschap. We horen graag welke FOK!kers ook interesse hebben in deze betrekking.