Wetsvoorstel DENK: Zwaardere straffen voor beroepsmatige discriminatie

De fractie van DENK dient een wetsvoorstel in om beroepsmatige discriminatie zwaarder te straffen. Op dit moment is de straf van beroepsmatige discriminatie maar maximaal 2 maanden. Dit is veel lager dan een straf voor een discriminerende uiting, waar een maximum van 1 jaar op staat. DENK stelt dan ook voor om straffen voor discriminerende daden te verzwaren naar een maximum van 1 jaar of een geldboete van maximaal 21.750 euro. 

Fractievoorzitter DENK Farid Azarkan: “Het is tijd dat het racisme en discriminatie-gif uit onze samenleving verdwijnt. Nederland is het zat en wil hier van af. Het is daarom onbegrijpelijk en niet uit te leggen dat er op een daadwerkelijke daad van discriminatie een lagere straf staat, dan een uiting van discriminatie. We mogen niet accepteren dat mensen makkelijk wegkomen met discriminerend handelen. De strafverzwaring moet er ook voor zorgen dat iemand wel twee keer nadenkt voordat er mensen worden gediscrimineerd.”

In de afgelopen periode is in Nederland veel maatschappelijke ophef ontstaan over ongelijke behandeling van burgers door overheidsfunctionarissen. De terechte emoties werden de afgelopen weken massaal geuit in grootschalige demonstraties. Ook heeft het ministerie van Financiën inmiddels aangifte gedaan tegen de Belastingdienst van beroepsmatige discriminatie. Signalen van ongelijke behandeling door overheidsfunctionarissen komt niet alleen bij de Belastingdienst voor. Ook de politieorganisatie, het UWV, IND en CBR worden veelvuldig genoemd door mensen die zich op basis van afkomst, religie of huidskleur gediscrimineerd voelen. De Nationale Ombudsman gaf ook al aan dat etnisch profileren voorkomt in alle lagen van de overheid.

“De overheid heeft een voorbeeldfunctie, waarbij er op zijn minst vertrouwen moet zijn dat alle Nederlanders in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Helaas merken wij dat het vertrouwen bij veel mensen is verdwenen”, aldus Farid Azarkan. DENK wil een duidelijke grens trekken bij handelingen van overheidsfunctionarissen die gekenmerkt kunnen worden als discriminatie. Dit voorstel zal, naast diverse aanmoedigende maatregelen die vaker door DENK zijn voorgesteld, zoals meer diversiteit op de werkvloer, zorgen voor een afschrikwekkende werking.

Onderzoek en Meldpunt
Om een steviger signaal af te geven richting deze instanties stelde DENK het Meldpunt Etnisch Profileren Overheidsinstanties in. Binnen een aantal dagen kwamen hier talloze meldingen binnen met schrijnende verhalen. Daarnaast bleek uit recent onderzoek van het SCP blijkt dat 27% van de Nederlandse bevolking in 2018 discriminatie heeft ervaren. Van deze mensen geeft ongeveer 16% aan discriminatie te hebben ervaren door instanties.