Amsterdam wil geen warmtepomp met zonnepaneel als alternatief voor warmtenet en gaat in hoger beroep

De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter over het warmteplan Sluisbuurt. De rechter bepaalde dat woningen niet verplicht op het warmtenet hoeven te worden aangesloten als een warmtepomp met zonnepanelen net zo energiezuinig blijkt te zijn.

Volgens de gemeente komt door de uitspraak de betaalbaarheid van Amsterdamse warmtenetten onder druk te staan, omdat projectontwikkelaars makkelijker kunnen kiezen voor een individueel warmtesysteem. De gemeente wil naar eigen zeggen met het hoger beroep meer duidelijkheid krijgen 'over de mogelijkheden die zij heeft om te sturen op collectieve oplossingen door middel van warmteplannen'.

De rechtszaak was aangespannen door de stichting Amsterdam Fossielvrij, omdat het grote bezwaren heeft tegen warmtenetten. De warmte is namelijk afkomstig van de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallaties of elektriciteitscentrales of van biomassacentrales en de stichting vindt dat er overgestapt moet worden op warmte die is opgewekt door zonne- of windenergie.

In het warmteplan Sluisbuurt van de gemeente staat dat er een aansluitplicht op het warmtenet bestaat, maar dat die niet geldt als er sprake is van een alternatief dat 'gelijkwaardig is qua energiezuinigheid en milieuprestatie'. Zonnepalen zouden volgens de gemeente echter geen energie kunnen opwekken voor warmtepompen, omdat de panelen als het koud is te weinig energie zouden opleveren. Er zou dan namelijk minder zonlicht zijn.

De rechter vindt dat de gemeente die invulling aan de term 'gelijkwaardigheid' niet had mogen geven. 'Door een norm te stellen die de toetsing aan de gelijkwaardigheid beperkt is de gemeenteraad buiten de toekomende bevoegdheid getreden.' Amsterdam Fossielvrij krijgt daarom gelijk van de rechter.

Collectieve warmtenetten
GroenLinks wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) heeft als doel om in 2040 alle woningen aardgasvrij te maken. Volgens de gemeente zijn collectieve warmtenetten, vanwege de bouwdichtheid van de stad, belangrijk om in de warmtebehoefte te voorzien.

"Los van onze eigen mening over de uitspraak van de rechter is een hoger beroep zinvol: alle partijen hebben baat bij definitieve duidelijkheid. Dit geldt ook voor andere gemeenten in Nederland, waar vergelijkbare dilemma’s spelen", aldus de linkse wethouder.