Koning heeft gewoon meebetaald aan inrichting privé vertrekken paleis Huis ten Bosch

In berichtgeving naar aanleiding van een WOB-verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de conclusie getrokken dat de Koning niet meebetaalde aan de inrichting van privévertrekken van Paleis Huis ten Bosch. Die conclusie is onjuist en op basis van het WOB-besluit ook niet te trekken.

In het WOB-besluit staat toegelicht dat de hele renovatie van Huis ten Bosch (dus ook de privévertrekken) is betaald door het Rijk. Op verdere kosten, zoals inrichtingskosten of kosten voor meubilair wordt, onder meer om redenen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Koning, in het besluit niet ingegaan. Maar de Koning heeft dus wel degelijk bijgedragen aan de inrichting, zoals bij ambtswoningen overigens gebruikelijk is.