COVID-19 Sneltesten niet betrouwbaar

De Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit, een samenwerking van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ziekenhuizen en laboratoria heeft onderzoeksresultaten naar sneltesten van onafhankelijke Medische Microbiologische laboratoria verzameld. Uit de voorlopige conclusies blijkt dat geen van de onderzochte sneltesten (POCT) voldoet aan de eisen voor individuele patiëntendiagnostiek. Zie samenvatting rapportage

Op basis van het WHO-advies om serologische sneltesten niet te gebruiken om mensen te testen en de voorlopige gegevens die zijn verzameld in de Nederlandse medisch microbiologische laboratoria, raadt de Taskforce het gebruik van sneltesten af. De testen zijn niet betrouwbaar. Er is een te groot groot aandeel fout-positieve en fout-negatieve uitslagen.

Zestien sneltesten beoordeeld op betrouwbaarheid
Het aanbod van deze sneltesten, Point-Of-Care antilichaamtesten (POCT), is groot. Wereldwijd zijn er voor zover bekend 168 sneltesten in omloop. In Nederland zijn er 23 COVID-19 sneltesten bekend in verschillende fases van onderzoek en validatie. Voor dit onderzoek is de data van onderzoek door 14 verschillende onafhankelijke laboriatoria naar 16 sneltesten beoordeeld.

Met deze sneltesten zou, volgens de aanbieders, in 10 tot 30 minuten kunnen worden bepaald of de geteste persoon op dat moment besmet is met COVID-19; of dat de geteste persoon een infectie met COVID-19 heeft gehad.

WHO raadt gebruik sneltesten af
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op 8 April 2020 een technische richtlijn bekend gemaakt waarin zij zegt dat sneltesten niet bruikbaar zijn tenzij ze uitgebreid goedgekeurd zijn in de juiste context (bepaalde groepen in combinatie met specifieke vraagstellingen). Daarom wordt geadviseerd ze alleen voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken en niet om mensen te testen. De WHO waarschuwt dat gebruik van onbetrouwbare sneltesten het indammen en controle van de COVID-19 pandemie kan belemmeren. De European Centre for Disease prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control ) heeft gewaarschuwd dat er sneltesten met valse CE Conformité Européenne -markering* op de markt zijn, met valse documenten, niet complete technische validatie en niet onderbouwde prestatie claims.