Meldingen in het kader van de coronacrisis

Als ouders (en anderen, zoals bijvoorbeeld leraren) het niet eens zijn met de keuzes die besturen en scholen maken in het kader van het corona-protocol, dan kunnen zij dit aangeven bij de schoolleiding, het schoolbestuur en/of de medezeggenschapsraad. Komen zij er op die manier niet uit, dan kunnen ze zich melden bij de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan contact opnemen met het bestuur van de school en bijvoorbeeld nagaan of de medezeggenschapsraad op de juiste wijze bij de keuzes is betrokken.

Ook signalen over de onderwijskwaliteit en de veiligheid kunnen op deze manier bij de inspectie worden gemeld. En ook deze meldingen kunnen voor de inspectie aanleiding zijn contact met het schoolbestuur op te nemen. Bij meldingen over veiligheid, bijvoorbeeld teveel mensen bij elkaar, kan de inspectie vervolgens besluiten deze door te geven aan de betreffende veiligheidsregio.