Europese toezichthouders: cookiemuur is niet toegestaan

Cookiemuren zoals veel sites die nog implementeren, waarbij het accepteren van cookies de enige geboden keuze is om een site te bezoeken, zijn niet toegestaan. Dat meldt het Europees Comité voor gegevensbescherming in een richtlijn met betrekking tot de EU-verordening over dataverwerking. Die stelt dat het accepteren van de cookies in dergelijke gevallen geen vrije keuze is en dus niet is toegestaan.

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens stelde vorig jaar al dat dergelijke cookiemuren zijn verboden. Ook wij ontvingen op 1 september 2019 een sommatie om de muur neer te halen binnen 3 maanden. Op 1 december gebeurde dat uiteindelijk. 

De richtlijnen op zich vormen overigens geen wet. Wie het oneens is met de interpretatie van de autoriteit kan naar de rechter gaan om te proberen zijn gelijk te halen.