'Nederland droeg in 2018 6,7 miljard af aan Brussel'

De Algemene Rekenkamer heeft de informatie over de Europese Unie op haar website op een nieuwe manier ingericht en waar mogelijk geactualiseerd. Zo wordt een breed palet aan onderwerpen over de relatie tussen Nederland en de EU getoond. Dit alles op basis van onderzoek dat de Algemene Rekenkamer in de loop der jaren heeft uitgevoerd.

Over de bestedingen van EU-subsidies in Nederland tot de leningen die via het ESM en andere financiële noodinstrumenten aan EU-landen zijn verstrekt ten tijde van de kredietcrisis. Informatie over de Europese bankenunie en over de vraag of EU-geld in Nederland volgens de regels wordt besteed.

De webinformatie bevat links zodat de lezer bij de bronnen van informatie terecht komt. Ook is terug te vinden hoeveel geld Nederland afdraagt aan ‘Brussel’. Volgens Nederland is dat meer (over 2018 was het € 6,7 miljard) dan de Europese Commissie vindt. Maar welke definitie je ook hanteert, Nederland behoort tot de nettobetalers: lidstaten die elk jaar meer afdragen dan dat er uit de diverse EU-fondsen voor uiteenlopende projecten terugvloeit.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay