'Öztürk en Azarkan verantwoordelijk voor afscheid overspelige Kuzu', Denk reageert

Het verhaal over het vertrek van vreemdganger en Denk-partijleider Tunahan Kuzu krijgt een aardig vervelend staartje voor de politieke partij Denk. Volgens een verhaal in HP/De Tijd, zou collega Secuk Öztürk, samen met Farid Azarkan, Kuzu voor het blok hebben gezet waarna hij niets anders kon doen dan de partij verlaten.

De getrouwde Kuzu en vader van twee kinderen zou een relatie hebben gehad met een vrouwelijke medewerker van Denk, waarna na het afbreken van die relatie, 'grensoverschrijdend gedrag' zou zijn vertoond door de partijleider. De vrouw beschuldigt hem van machtsmisbruik en ongewenst gedrag. Ze kan geen vertrouwenspersoon binnen de partij vinden en stapt daarom als eerste naar partijgenoot Azarkan en neemt hem in vertrouwen.

Lees ook: Tunahan Kuzu (DENK) stopt als fractievoorzitter

Azarkan reageert geschokt en zegt dat hij het zou begrijpen als zij actie tegen Kuzu zou ondernemen. Na dat gesprek hoort de vrouw niets meer van Azarkan, waarop zij naar Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib stapt. Arib adviseert de vrouw om aangifte te doen. Toch doet de vrouw dit niet, bang om de mogelijk verregaande gevolgen van het aangifte doen tegen zo'n bekende politicus. Ze pakt haar leven, buiten Denk, weer op.

Öztürk en Azarkan
Totdat partijgenoot Öztürk via-via contact met haar opneemt. Na enige tijd aandringen zeggen zij dat Azarkan en Öztürk samen Kuzu wilden confronteren met zijn gedrag. De vrouw zegt meerdere keren dat ze daar absoluut niet aan mee wil werken. "Dit keer werd er een derde persoon bijgeroepen, een partijprominent met goede aanzien, namelijk Ayhan Tonca. Deze drie heren hadden besloten, ondanks dat ik niet meewerkte en geen klacht had ingediend of een gesprek had gevoerd met Öztürk of het bestuur van DENK, om Tunahan Kuzu te gaan confronteren met zijn wangedrag en mijn kwestie in te zetten als drukmiddel."

Vlak voor de afspraak appte de vrouw nogmaals met Öztürk om hem ervan te weerhouden haar zaak te misbruiken voor eigen gewin. Ondanks dat hij die berichtjes wel las, reageerde hij niet. Vijf dagen later stapte Kuzu 'vrijwillig' op als partijleider van Denk, Azarkan neemt zijn plaats in.

Verklaring Kuzu
Kuzu zelf laat in een verklaring weten zich totaal niet te kunnen vinden in het verhaal. Van grensoverschrijdend gedrag was al helemaal geen sprake. Zijn politieke afscheid werd hem ingegeven door de steeds grotere druk op zijn persoonlijke leven en de kracht om nog een periode door te gaan. 

Update 21.30: Verklaring Denk
"Gisteren verscheen een publicatie waarin informatie is gedeeld over een relatie van Tunuhan Kuzu. Anders dan vermeld heeft de betrokkene nooit een dienstverband met DENK gehad. Dat betrokkene geen medewerkster of stagiaire van DENK is geweest doet overigens niets af aan de ontstane situatie.

Op basis van de informatie constateert DENK dat de relatie met wederzijds goedvinden heeft plaatsgevonden en dat de relatie begin 2018 was beëindigd. Dat sluit ook aan bij het verhaal van betrokkene zoals opgetekend in de media.

De betrokkene heeft begin 2018 contact gezocht met DENK. Als gevolg hiervan zijn vanuit de fractie en het bestuur indringende gesprekken gevoerd met Tunahan Kuzu. Uit deze gesprekken bleek dat zijn gedrag niet past bij de kernwaarden van DENK. Dat heeft destijds geleid tot het ontnemen van het fractievoorzitterschap.

Dit heeft geleid tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor personen buiten de organisatie en het aanscherpen van de interne procedures teneinde sneller en beter te reageren.

Vorige week heeft Tunahan Kuzu verklaard dat hij vanwege de impact op zijn persoonlijk leven binnen afzienbare tijd zijn rol voor DENK binnen de politiek zal beëindigen."