Taakstraffen voor illegale handel in beschermde vogels

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd aan 2 mannen. Zij worden ervan beschuldigd illegaal te hebben gehandeld in beschermde inheemse vogelsoorten. Een derde man kreeg een geldboete en een vrouw werd vrijgesproken.

Beschermde vogelsoorten
De mannen boden inheemse vogelsoorten (keep en goudvink)  aan die in Nederland beschermd zijn. Het hof rekent het de 2 mannen zwaar aan dat ze zich niets aantrokken van de ecologische en maatschappelijke belangen die de bescherming van inheemse diersoorten met zich meebrengt. Ze handelden slechts met het oog op eigen financieel gewin.

Gemanipuleerde pootringen
Een van de mannen ving de vogels in Duitsland en verkocht een deel daarvan door aan de andere man. De vogels werden vervolgens tussen januari 2012 en april 2014 in Nederland en via Marktplaats aangeboden. De vogels die werden verhandeld droegen veelal pootringen zodat het leek alsof ze legaal waren gekweekt. Na onderzoek bleek echter dat er was geknoeid met de pootringen. Enkele ringen waren uitgehold of niet goed gesloten.

Op te leggen straffen
Het hof legt de ene man een taakstraf op van 240 uur. De ander krijgt een taakstraf van 80 uur. Beide mannen krijgen daarnaast ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn heeft het hof ervoor gekozen om geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Een 27-jarige man die een deel van de vogels in zijn bezit had krijgt een geldboete. Van de vrouw kon niet worden bewezen dat ze de vogels in haar bezit had. Zij wordt vrijgesproken.

Een goudvink, niet die uit het verhaal (Afbeeling: Pixabay)
Een goudvink, niet die uit het verhaal (Afbeeling: Pixabay)