NOC*NSF wil duidelijkheid van het IOC over Tokio

NOC*NSF is van mening dat de Olympische Spelen van Tokio, die van 24 juli tot en met 9 augustus gehouden worden, alleen doorgang kunnen vinden als de verspreiding van het coronavirus op wereldschaal stevig onder controle is. De sportkoepel heeft zondag via een brief aan het Internationaal Olympisch Comité gevraagd om een planning van de besluitvorming.

Vanwege maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen is de nationale en internationale sportwereld tot stilstand gekomen. In Nederland zijn sportaccommodaties tot minimaal 6 april gesloten. De situatie daarna, ook wat betreft wedstrijden en kwalificatiemogelijkheden, is nog onduidelijk.

“Het is goed dat bonden hun zorgen uiten. Ook zij maken zich terecht zorgen over de huidige situatie en hoe die zich ontwikkelt. Dat horen, herkennen en erkennen wij”, vertelt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. “Vooral voor de topsporters is de onzekerheid over de Olympische en Paralympische Spelen nu erg vervelend. Ook zij zijn zeer begaan met wat er overal om hen heen, en soms zelfs dichtbij, gebeurt. Tegelijkertijd zien zij de dreiging dat waar zij al die jaren zoveel voor hebben gedaan, toch niet door zou gaan of wordt uitgesteld.”

NOC*NSF zal alleen deelnemen als veiligheid en gezondheid gewaarborgd zijn. Nogmaals Van Zanen-Nieberg: “Daar laten wij ons doorlopend door veiligheids- en gezondheidsdeskundigen over adviseren. We zijn er van overtuigd dat het IOC samen met Japan alle scenario’s bekijkt, ook die van uitstel. Het is uiteindelijk aan het IOC en aan Japan om te besluiten of de Spelen eind juli in Japan door kunnen gaan. Het IOC heeft aangegeven daarbij de adviezen van de WHO op te volgen. Wij blijven de adviezen van WHO en in Nederland van het RIVM nauwlettend volgen, want gezondheid en veiligheid voor sporters, coaches en het publiek staan voorop.”