COVID-19: Bel niet naar ziekenhuizen, beschermingsmiddelen gejat

Verscheidene ziekenhuizen hebben het publiek opgeroepen niet meer te bellen met vragen over het wel of niet doorgaan van geplande afspraken. 

Momenteel worden zij massaal gebeld waardoor de telefooncentrales overbelast zijn. Poliklinische behandelingen en ingrepen die niet spoedeisend zijn, worden veelal uitgesteld. Ziekenhuizen zullen hierover zelf contact opnemen met de patiënten.

Update 12.33 uur:
De lijst met vitale beroepen wordt vandaag uitgebreid. Zo komen uitvaartbegeleiders en boeren er bijvoorbeeld bij op de lijst. De volledige lijst vind je hier. Kinderen van ouders met deze beroepen kunnen dus ook terecht bij de kinderopvang.

Update 14:30 uur
Door de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zal de beschikbare zorg in Nederland de komende periode naar verwachting zeer sterk onder druk komen te staan. Daarom zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop.

Capaciteit voor zorg
Door tijdelijk te stoppen neemt het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek sterk af, waardoor bij de ziekenhuizen capaciteit vrij komt voor de zorg rondom het coronavirus.

Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd. Mensen die al een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker of darmkanker kunnen nog wel deelnemen. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen vrouwen met een uitnodiging nu geen borstfoto’s laten maken. De screeningsorganisatie spant zich in om deze vrouwen telefonisch hierover te informeren.

Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april. Op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten.

Update 14:50 uur
Zowel Radio 1, als RTL Nieuws, maken nu melding dat onverlaten het nodig vinden om mondkapjes, handalcohol en andere beschermingsmiddelen te stelen. Dit gebeurt zowel bij ziekenhuizen, als andere medische instellingen.

Er is gelukkig ook positief nieuws omtrent het zorgpersoneel. Omroep Brabant meldt dat de supporters van NAC Breda een spandoek hebben opgehangen ter ondersteuning van het zorgpersoneel. Het spandoek hangt bij het Amphia ziekenhuis, met de tekst 'Hier werken de helden van Breda'.