Kerkdiensten niet afgelasten, want bidden is keihard nodig

Het Reformatorisch Dagblad laat vandaag in haar hoofdredactioneel commentaar het licht schijnen over de maatregelen rond de coronacrisis en de conclusie is, we moeten bidden!

Onder de kop 'Niet corona heerst maar God regeert' doet de hoofdredactie uit de doeken hoe ze naar de crisis kijken. Er wordt in het stuk gekeken naar de voorliggende maatregelen zoals deze in diverse landen genomen worden maar er lijkt iets te ontbreken. "Bij alle maatregelen die de overheid tot nu toe afkondigt, wordt er één node gemist. In vroeger eeuwen was het gebruikelijk dat de regering een biddag uitriep. Dat gebeurde bij oorlogen en natuurgeweld, maar ook bij ernstige ziekten onder mens en dier", zo lezen we in het christelijk dagblad van bevindelijk gereformeerde signatuur.

"Op het eerste gezicht is het tegenstrijdig om op te roepen tot zo’n biddag om het coronavirus, want zulke massale bijeenkomsten zijn de plaatsen waar die ziekte zich snel kan verspreiden. Toch verraadt dat een ongeestelijke manier van denken. Christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona heerst, maar God regeert", aldus de hoofdredactie.

Ook wordt er gesteld dat christenen naar zichzelf moeten kijken. "Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen. Christenen hoeven daarvoor niet te verwijzen naar China, Iran of Italië. Ze hoeven ook geen verwijten te maken aan een overheid die abortus en euthanasie verdedigt of Nederland een genderideologie opdringt. Laten ze de hand in eigen boezem steken en zichzelf onderzoeken."

De hoofdredactie haalt ook nog een voorbeeld uit de christelijke geschiedenis aan. "In de negentiende eeuw, tijdens heftige uitbraken van cholera, riepen predikanten hun hoorders op om te doen wat God sprak tot Salomo (2 Kron. 7:13,14). Als God ziekte zendt, moeten ze zich verootmoedigen, bidden, Gods aangezicht zoeken en zich bekeren. Als het volk dat zal doen, „zo zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.”"

"Het zou dus juist onverantwoord zijn om op voorhand kerkdiensten af te gelasten. Vanzelfsprekend moeten kerkenraden hun verantwoordelijkheid kennen en adviezen vanuit de overheid serieus nemen. Maar dat staat niet het gebod van de hoogste Koning in de weg: bekering", zo besluit het commentaar in de krant.