Klimaatverandering: februari 1,6 graden opgewarmd

Februari is ten opzichte van de klimaatperiode 1951-1980 1,6 graden warmer geworden. Ten opzichte van de vorige normaalperiode (1981-2010) is de opwarming 0,6 graden. Normaal voor februari was 3,3 graden. De nieuwe normaal over de periode 1991-2020 is 3,9 graden. Het is niet alleen warmer geworden in februari, maar het is ook natter en zonniger dan vroeger.

Dagen met temperaturen onder nul, heel normaal in een wintermaand als februari, blijven ook in een opwarmend klimaat voorkomen. Wel neemt het aantal langzaam af. Het aantal ijsdagen, dagen waarop de temperatuur de gehele dag onder nul blijft, is in deze klimaatperiode afgenomen van 1,9 naar 1,5 dagen. Afgerond blijft het dus twee. In de periode 1951-1980 bleef de temperatuur op 3,2 dagen het gehele etmaal onder nul.

Het aantal dagen met lichte vorst is ook licht afgenomen. Het waren er dertien (12,8) en zijn er nu twaalf (11,6). In de klimaatperiode 1951-1980 waren het er afgerond nog vijftien. In gemiddeld drie februari-nachten vriest het matig met een minimumtemperatuur onder -5 graden. Het aantal nachten met strenge vorst, ofwel temperaturen onder -10 graden, is licht gedaald van 0,8 naar 0,6. De laatste keer dat het in februari streng vroor in De Bilt was in 2012. De temperatuur daalde toen op zeven nachten tot onder -10 graden. Het was ook de enige keer deze eeuw dat het in De Bilt tot strenge vorst kwam in februari.

Veertien uur meer zonneschijn
Door met name schonere lucht is de zon in februari vaker gaan schijnen. In de vorige klimaatperiode (1981-2010) scheen de zon gemiddeld over het land met 85,5 uur. Met de nieuwe normaal is dat 91,5 geworden. Vergelijken we dat ook met de periode 1951-1980 dan schijnt de zon tegenwoordig maar liefst veertien uur meer.

25 procent meer neerslag
Landelijk gemiddeld is de totale neerslagsom in februari ook toegenomen. In de vorige klimaatperiode 1981-2010 viel gemiddeld over het land 53,0 millimeter. Volgens de nieuwe normaal valt gemiddeld in de tweede maand van het jaar 56,1 millimeter. Ten opzichte van de periode 1971-2000 is het liefst 25% natter geworden.

Aanpassing klimaatnormalen voortaan jaarlijks
Zoals vorige maand al aangegeven, past Weeronline de klimaatnormalen vanaf volgend jaar jaarlijks aan. Tot nu toe wordt elke tien jaar een nieuw klimaatnormaal berekend, maar Weeronline is van mening dat een jaarlijkse aanpassing beter aansluit bij de beleving. In 2021 wordt vergeleken met de nieuwe normaal tot en met 2020. In 2022 wordt de periode 1992-2021 gebruikt als normaal.