HSV wil pop-upstudieplekken op Grote Markt Groningen

De aanwezigheid van tienduizenden studenten maakt Groningen de stad met de jongste bevolking in Nederland. In deze stad met zo’n 200.000 inwoners, studeren ongeveer 60.000 studenten aan de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen en nog eens ruim 25.000 jongeren aan diverse mbo-instellingen.

Al deze jongeren ondergaan een aantal keren per jaar, in nagenoeg dezelfde periodes, hun tentaminering. Dit heeft overvolle bibliotheken, een dipje in het uitgaansleven en een tekort aan studieplekken als gevolg, aldus de Hanze Studentenbelangen Vereniging, een studentenbelangenvereniging van de Hanzehogeschool Groningen.

“Het denken in kansen is minstens zo verwant aan Groningen als de behoefte aan studieplekken. Het laten verschijnen en laten verdwijnen van studieplekken, midden op de Grote Markt, past in het karakter van een jonge, innovatieve studentenstad en voorziet, in piekperiodes, in de verhoogde vraag naar studieplekken” aldus HSV-fractielid Saskia Van Niekerk.

Een aantal keren per jaar is een deel van de Grote Markt het toneel van tijdelijke evenementen zoals de kermis of een ijsbaan. Vergelijkbaar met die tijdelijke bestemmingen wil de HSV het hart van Groningen ook viermaal per jaar tot het decor van de studentenpopulatie dopen, door tijdelijke studieplekken in te richten.

Van Niekerk: “De Grote Markt wordt gezien als de huiskamer van Groningen, waar door het jaar heen zichtbaar wordt waar onze stad voor staat. Studeren is onlosmakelijk verbonden aan ons pronkjewail. Dit is een unieke kans om dat ook in onze gezamenlijke huiskamer te laten zien!”

Vandaag lanceert de HSV daarom de petitie ‘Pop-up studieplekken op de Grote Markt’ die getekend kan worden via https://grotemarktstudieplek.petities.nl/. De komende dagen hoopt de HSV zoveel mogelijk medestanders te vinden onder Stadjers en studenten om de petitie vervolgens voor te leggen aan de Groninger gemeenteraad.