D66: haal arbeidsmigranten uit Afrika hierheen

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen heeft een voorstel gedaan om tijdelijk migranten uit Afrikaanse landen naar Nederland te halen, om onder andere het personeelstekort in de zorg tegen te gaan. Het voorstel zou tegelijkertijd een oplossing zijn voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee.

De tijdelijke arbeidsmigranten zouden maximaal vier jaar mogen blijven, daarna zouden ze terug moeten naar het land van herkomst: vier jaar is lang genoeg voor werkgevers om investeringen terug te verdienen, maar te kort voor werknemers om hier volledig geworteld te raken: "Een duidelijke einddatum biedt arbeidsmigranten helderheid", aldus Groothuizen. 

Volgens Groothuizen is het hoognodig dat Nederland tijdelijke arbeidsmigranten hierheen haalt: "Op dit moment zijn er 264.000 open vacatures die Nederlanders niet vervullen." Het zou volgens hem moeten gaan om buitenlandse vakmensen met een middelbare beroepsopleiding. Hij legt de nadruk op het feit dat legale migratieroutes kunnen voorkomen dat mensen een gevaarlijke reis ondernemen. Met de betrokken landen zouden van te voren afspraken moeten worden gemaakt over het terugnemen van hun burgers. 

Zoals te verwachten is met name Geert Wilders niet te spreken over de plannen, die hij knettergek en levensgevaarlijk noemt. Hij stelt voor om al die gekke D66-ers naar Afrika te sturen.