CU Amsterdam wil af van drugsimago

De ChristenUnie in Amsterdam wil internationaal een beter imago van Amsterdam. Fractievoorzitter Don Ceder wil af van het drugsimago en wil een "stad van hoop, gerechtigheid en misschien wel de liefde".

Volgens Don Ceder moet er meer gedaan worden om geweld in de stad aan te pakken, zegt hij vanavond in het AT5-programma Park Politiek. Ook pleit hij voor een zo drugsvrij mogelijke samenleving.

Ceder wil meer stappen zetten om wapenbezit, zoals het rondlopen met machetes, in de stad aan te pakken. "Veel jongeren kunnen makkelijk aan wapens en messen komen". Om die reden wil hij meer inzetten op fouilleren. "Ik denk echt dat we op het gebied van fouilleren en veiligheid stappen kunnen zetten." Een van die stappen is het samenwerken met burgers om geweld aan te pakken, waarbij aan de hand van tips wordt ingegrepen zodra er een vorm van geweld of onveiligheid wordt gezien.

Van preventief fouilleren is de ChristenUnie geen voorstander: "Ik ben niet zo bang voor de schijn van etnisch profileren, maar ik denk dat je heel specifiek moet fouilleren en samen moet werken met burgers om geweld aan te pakken."

Een van de oorzaken van wapenbezit en geweld ligt volgens Ceder aan de bendevorming. "Zo dagen jongeren in bendes elkaar uit, bijvoorbeeld via sociale media, en dat doen ze met messen die ze heel makkelijk kunnen krijgen." Zodra hij aan jongeren vraagt waarom ze wapens bij zich hebben, is het antwoord dat ze zichzelf willen beschermen. "Je ziet dus een soort wapenwedloop ontstaan, waarbij jongeren zich genoodzaakt voelen om messen bij zich te hebben, omdat ze ervaren en zien dat anderen dat ook hebben."

De conflicten die bij deze jongeren op de achtergrond spelen zijn vaak drugsgerelateerd. Ceder pleit dan ook naar een zo drugsvrij mogelijke samenleving. Het legaliseren van drugs, wat al enige tijd onderwerp van discussie is, zou volgens de ChristenUnie niet de oplossing zijn. "Ik denk dat we te weinig oog hebben voor de gevaren van drugs. Met het legaliseren van drugs zouden we kwetsbare groepen hieraan blootstellen."

Volgens Ceder is het drugsbeleid ook bepalend voor het imago van de stad. "Amsterdam staat heel vaak bekend om drugs en prostitutie, terwijl de stad ook heel veel andere mooie dingen heeft." Ceder wil daarom dat de stad internationaal een ander imago krijgt. "Bijvoorbeeld een stad van hoop, gerechtigheid en misschien toch wel de liefde."