Pedo-voorvechter: 'Fascistisch tuig van OM schendt mensenrechten'

Afgelopen dinsdag vonden er op vier woonadressen in Hengelo, Arnhem, Haarlem en Lelystad huiszoekingen plaats. Er werd gezocht naar bewijs van voortzetting van de verboden vereniging Martijn. Deze werd in 2014 door de Hoge Raad verboden “omdat de vereniging streefde naar acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en jongere kinderen.”

Lees ook: Aanhoudingen in onderzoek naar pedofielenvereniging

Middels een persbericht laat pedo-voorvechter Norbert de Jonge namens het beoogde bestuur van de nieuw op te richten vereniging  weten dat: "Wij ons niet laten intimideren door het ongrondwettige besluit van de Hoge Raad, en zullen blijven streven naar acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Wij doen dit “in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen” en om op te komen voor “de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind”.

Het persbericht vervolgt: "Het fascistische tuig van het OM en het kabinet wil ons het recht ontnemen om te pleiten voor wetsverandering, en schendt daarvoor ongegeneerd diverse van onze grondrechten: vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering; privacy; huisrecht. De strafrechtelijke vervolging die tegen ons is ingezet is onderdeel van een politiek proces. Zelfs het moment van de huiszoekingen lijkt politiek gekleurd. Vanaf 8 december 2019 is publiek bekend dat Ad van den Berg en wij (Norbert de Jonge en Nelson Maatman, red)  – Marthijn Uittenbogaard ziet uit angst af van een bestuursfunctie – begin 2020 de PNVD opnieuw willen oprichten. De week voor de huiszoekingen hadden wij contact met een notaris voor het maken van een oprichtingsafspraak. Bij Marthijn Uittenbogaard is het archief van de vereniging Martijn meegenomen. Wij hopen dat dit archief niet, net als door de nazi’s van toen bij Magnus Hirschfeld gebeurde, vernietigd gaat worden."

Lees ook: Pedo-partij PNVD wil doorstart maken als stichting

Het bericht eindigt met de woorden: "Op 26 december 2019 riep Norbert de Jonge Amnesty International, Human Rights Watch en LVTD op om in te grijpen tegen voornoemde mensenrechtenschendingen. Daarop ontving hij vooralsnog van geen van de genoemde organisaties een reactie; ook geen ontvangstbevestiging. We gaan de organisaties opnieuw benaderen. Als er in de media over ons gesproken wordt, dan willen wij dat onze achternamen voluit geschreven worden. De criminelen zitten bij de Hoge Raad, het OM en het kabinet."

Lees ook: Pedo-voorvechter klopt bij Amnesty International aan