Klimaatgemiddelde in tien jaar een halve graad gestegen

Januari is ten opzichte van de klimaatperiode 1951-1980 1,6 graden opgewarmd. Ten opzichte van de vorige normaalperiode (1981-2010) is de opwarming een halve graad. Normaal voor januari was volgens deze laatste meetperiode 3,1 graden. In de nieuwe normaal over de periode over 1991-2020 wordt dit 3,6 graden. Ook de zon is meer gaan schijnen en wat betreft neerslag zijn er geen grote wijzigingen.

Het aantal dagen met lichte vorst is ten opzichte van de vorige klimaatperiode licht afgenomen. Het waren er dertien en het zijn er nu twaalf. In de periode 1951-1980 waren het er nog vijftien.

In januari vriest het gemiddeld nog altijd vier keer matig. Het gemiddeld aantal dagen met strenge vorst is gedaald van 1,2 naar 0,5. Dat het aantal dagen met strenge vorst, temperaturen beneden de -10 graden, niet verder is afgenomen komt vooral door de jaren 1993, 1997, 2003, 2009 en 2010. In deze jaren kwam het één- of meerdere malen voor dat het streng vroor. Zo had januari 1997, die van de laatste Elfstedentocht, er in totaal vijf in De Bilt. In 2010 vroor het drie nachten streng.

Meer zonuren
De zon is vaker gaan schijnen. In de periode 1981-2010 scheen de zon op de vijf hoofdstations nog 61,7 uur. Met de nieuwe normaal is dat 67,8 uur geworden op de stations Den Helder, Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht. Vergelijken we dat ook met de periode 1951-1980 dan is het aantal zonuren maar liefst 22 uur meer.

Dit houdt verband met de afname van mist. Dat het minder vaak mistig is komt doordat de lucht sinds halverwege de vorige eeuw schoner is geworden. Hierdoor zijn er minder stofdeeltjes in de lucht waarin druppeltjes zich kunnen hechten en daardoor is de kans op mist kleiner geworden. Ook kan de zon feller schijnen als er minder vervuiling in de atmosfeer is.

Hoeveelheid neerslag nagenoeg gelijk
Als we het gemiddelde nemen van de neerslagstations dan is de totale neerslagsom in januari nagenoeg gelijk gebleven. In de periode 1981-2010 viel 73 millimeter, de huidige normaal blijft 73 mm. Ten opzichte van de periode 1951-1980 is het gemiddeld 10 mm natter geworden.