Brexitkosten bijna evenveel als 47 jaar afdracht EU

De kosten voor de Brexit zijn momenteel al £130 miljard aldus een berekening door Bloomberg, en het schat dat daar voor het eind van dit jaar nog eens £70 miljard bij komt. Business Insider legt daar vervolgens de afdracht van de UK aan de EU van de afgelopen 47 jaar naast, die afdracht is een van de redenen dat de Britten een Brexit wilden.

De afdracht aan de EU over 47 jaar (1973 - 2020) is 215 miljard pond volgens de gegevens van de House of Commons. Hiermee komen de kosten voor de Brexit dus bijna op gelijke voet. En als de lagere groei van de economie, in vergelijking met binnen de EU blijven zitten meegerekend wordt, wordt verwacht dat de kosten voor de Brexit zelfs hoger uitkomen.