Tweehonderd woningen beschikbaar voor economische daklozen in Amsterdam

Woningcorporaties stellen volgend jaar tweehonderd tijdelijke woningen beschikbaar voor economische daklozen. Het gaat onder meer om Amsterdammers die werkloos zijn geraakt of gaan scheiden.

'We moeten zorgen dat die mensen niet op straat komen te staan en daardoor afglijden', aldus wethouder Laurens Ivens (Wonen). 'Een tijdelijke woning is een eerste stap en ik ben blij dat de woningcorporaties ons hierbij helpen.'

Vierhonderd mensen
Volgens de wethouder is het aantal economische daklozen inmiddels gegroeid. Daarom worden er leegstaande woningen beschikbaar gesteld, die in de nabije toekomst gesloopt of gerenoveerd worden. Economische daklozen mogen daar een jaar in wonen.

Het is de bedoeling dat er in totaal vierhonderd mensen op deze manier een woonplek krijgen. De huurders moeten daarom wel bereid zijn om hun woning te delen met anderen.

Binding met de stad
De proef is bedoeld voor alleenstaanden met een inkomen van maximaal 38.035 euro, die een binding hebben met de stad. Andere voorwaarden zijn dat ze zelfstandig kunnen wonen en vaste lasten kunnen betalen.

Rond de zomer kunnen de eerste deelnemers van de proef hun huis betreden.