Bezoek aan ouders voelt vaak als een verplichting

Voor twintig procent van de Nederlanders voelt een bezoek aan ouders als een verplichting. Dit blijkt uit onderzoek van Vertellis onder 1.070 Nederlanders met ten minste één ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Daarnaast heeft 26 procent van de ondervraagden weleens langer dan een maand geen contact gehad met vader en/of moeder vanwege een ruzie.

Opvallend is dat hoe ouder de kinderen worden hoe meer weerstand zo’n bezoekje oproept. Slechts een op de tien Nederlanders jonger dan dertig is weleens verplicht op visite gegaan bij zijn/haar ouder(s). Onder Nederlandse veertigers en vijftigers is dit ruim een kwart (27 procent). “Dit is jammer want bij mensen op leeftijd wordt de wereld vaak een stuk kleiner doordat de sociale contacten afnemen en ze te maken krijgen met gebreken”, vertelt Bart Kloosterhuis, medeoprichter van Vertellis. “Juist deze groep kijkt dan ook erg uit naar een bezoekje van de kinderen.”

In gesprek
Wanneer kinderen wel langsgaan bij hun ouders, wordt er lang niet altijd vrijuit gepraat, blijkt uit het onderzoek. Zo bespreekt maar liefst 75 procent van de Nederlanders niet alles met zijn of haar ouders. Opvallend is dat vrouwen tussen de 50 en 59 jaar het minst delen met hun ouders. Maar liefst 89 procent van hen geeft aan niet alles te bespreken. Kloosterhuis: ”Dit is een gemiste kans want het voeren van echte gesprekken over onderwerpen die wellicht gevoelig liggen kan de onderlinge band enorm versterken. Dat is altijd waardevol maar helemaal als mensen op leeftijd zijn, het kan enorm opluchten als bepaalde zaken na jaren afgesloten kunnen worden en een plek kunnen krijgen.”

Het onderzoek laat een duidelijke mentaliteitsverandering bij de nieuwe generatie zien. Zo zegt veertig procent van de vrouwelijke twintigers alles te bespreken met vader of moeder. Onder mannen in dezelfde leeftijdscategorie is dit 35 procent. Kloosterhuis: “Ik hoop van harte dat deze jongeren alles blijven delen met hun ouders zodat er voldoende vertrouwen is om ook als het even wat minder gaat het gesprek aan te gaan.”

Opvoeding
Dat een groot gedeelte van de ondervraagden een bezoek aan de ouders ziet als een moetje of weleens een langere periode geen contact heeft gehad, kan liggen aan de opvoeding. Bijna een kwart van de Nederlanders zegt dat de manier waarop hij/zij is opgevoed hen ervan weerhouden heeft om meer te bereiken in het leven dan ze hadden gewild. Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) voedt, of is van plan, om (eventueel toekomstige) kinderen bewust anders op te voeden. Kloosterhuis: “Opvoeden is natuurlijk een bijzonder veeleisende taak. Ouders zullen altijd fouten maken en ouders en kinderen kunnen ervaringen anders interpreteren waardoor er misverstanden ontstaan.”

Invloed ouders
Ondanks kritiek op de opvoeding blijkt dat ouders, toch nog veel invloed hebben op hun kinderen. Zo zegt 69 procent van de Nederlanders de mening van hun vader en/of moeder belangrijk te vinden. Ruim een kwart (27 procent) zegt zich zelfs te laten leiden door de mening van ouders bij het nemen van belangrijke beslissingen. Kloosterhuis: “Je hoort weleens de opmerking dat ouders altijd gelijk hebben. Een paar uitzonderingen daargelaten is dat vaak ook zo. Je vader en/of moeder hebben (vaak) het beste met je voor, kennen je door en door en hebben meer levenservaring.”