Gokmen T. Krijgt verplicht advocaat toegewezen.

Een 38-jarige man die wordt verdacht van de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht krijgt verplicht een advocaat toegewezen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten. De man had eerder aangegeven geen advocaat te willen, maar volgens de rechtbank kan hij zelf onvoldoende zijn eigen belangen behartigen in deze strafprocedure.

Gebrekkige ontwikkeling geestesvermogen
Tijdens de (regie)zitting van 16 december is de balans van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek opgemaakt. Dat onderzoek gaat zowel over het onderzoek naar de feiten waarvan hij wordt verdacht, als naar zijn persoon. De rechtbank ontleent aan een rapport dat door deskundigen van het Pieter Baan Centrum over verdachte is opgesteld het vermoeden dat zijn geestvermogens gebrekkig ontwikkeld zijn. Hierdoor is hij volgens beslissing van de rechtbank niet zelf in staat zijn belangen in de strafzaak naar behoren te behartigen. Dat betekent voor zijn rechtsbijstand dat de rechtbank een advocaat als zijn raadsman heeft aangewezen. Deze raadsman heeft tot taak de verdachte van rechtsbijstand te voorzien, en heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, gelet op wat de rechtbank heeft beslist over het vermoeden over verdachtes geestvermogens. Eerder werd de man al bijgestaan door een raadsman, maar de raadsman werd toen in de uitoefening van zijn taak sterk beperkt, omdat de wensen van de man toen nog doorslaggevend konden zijn. Door de beslissing van de rechtbank is wat dat betreft de positie van de raadsman veranderd.

Verzet bij vervoer naar rechtbank
De rechtbank heeft op voorhand beslist dat de verdachte ter terechtzitting moet verschijnen. Er is een bevel tot persoonlijke verschijning en een bevel tot medebrenging afgegeven. Maandagochtend bleek dat het vervoer naar de rechtbank op enorm verzet van de verdachte stuit. Om dat verzet te breken is vermoedelijk aanzienlijk geweld nodig. De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie en de raadsman van de verdachte eens dat, gezien die omstandigheden én de aard van de zitting van vandaag, de verdachte niet alsnog naar de rechtbank moet worden gebracht.

Inhoudelijke behandeling
Dit was de laatste voorbereidende zitting voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt. De rechtbank wil begin maart 2020 de zaak inhoudelijk behandelen. Daar zijn 4 zittingsdagen voor uitgetrokken.