Alleen Picnic B.V. valt onder cao, rest van B.V.'s niet

De verkooptak van online-supermarkt Picnic is verplicht om de cao voor het levensmiddelenbedrijf toe te passen. Dat geldt echter niet voor de overige Picnic-vennootschappen, die zich bezighouden met onder andere opslag, distributie en software-ontwikkeling. Dat oordeelt de kantonrechter in een zaak die door vakbond FNV was aangespannen.

Volgens de FNV zouden alle Picnic-vennootschappen onder de cao voor het levensmiddelenbedrijf moeten vallen. Gezamenlijk werken ze namelijk aan één activiteit: de exploitatie van een online supermarkt, aldus de vakbond.

De kantonrechter gaat hier niet in mee. Alleen de Picnic-vennootschap die de online supermarkt exploiteert, Picnic B.V, is een werkgever die onder de cao voor het levensmiddelenbedrijf valt. Picnic B.V. moet deze cao dan ook naleven. Voor het overige vat de FNV de werkingssfeer van de cao te ruim op, aldus de rechter.

De cao biedt namelijk nergens aanknopingspunten voor de stelling dat het begrip werkgever zo moet worden opgevat dat daaronder ook rechtspersonen kunnen vallen die weliswaar niet zelf een winkel exploiteren, maar wiens activiteiten wel samen zouden kunnen hangen met het exploiteren van een winkel.

Ook niet als deze activiteiten worden uitgevoerd door een andere rechtspersoon ten behoeve van hetzelfde concern. Daarom zijn de overige vennootschappen niet verplicht de cao voor het levensmiddelenbedrijf toe te passen.