Europees Parlement roept klimaatnoodtoestand uit

De EU moet uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn en zich hiertoe verbinden tijdens de VN-conferentie in Madrid in december, aldus het Parlement. In de aanloop naar de COP25 van de VN-Klimaatconferentie in Madrid van 2 tot en met 13 december heeft het Parlement op donderdag een resolutie goedgekeurd waarin een klimaat- en milieunoodtoestand in Europa en wereldwijd wordt uitgeroepen. De EP-leden willen ook dat de Commissie ervoor zorgt dat alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C te beperken.

In een afzonderlijke resolutie dringt het Parlement er bij de EU op aan om de EU-strategie gericht op het bereiken, uiterlijk in 2050, van klimaatneutraliteit voor te leggen aan het VN-Verdrag inzake klimaatverandering. De EP-leden verwachten verder van de nieuw verkozen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat in het kader van de Europese Green Deal een omvattende en ambitieuze strategie wordt vastgesteld om uiterlijk in 2050 een klimaatneutraal Europa te realiseren, inclusief een vermindering van CO2 uitstoot, uiterlijk in 2030, met 55 %.

Uitstoot luchtvaart en maritieme sector sneller terugdringen
De Europarlementariërs benadrukken dat de huidige luchtvaart- en scheepvaartambities op het gebied van emissiereducties niet voldoende zijn om de langetermijndoelstelling van klimaatneutraliteit te halen. Alle landen zouden de uitstoot van de internationale scheepvaart en luchtvaart moeten opnemen in hun nationale bijdrageplannen (NDC's), aldus de EP-leden. Ze vragen tevens aan de Commissie een voorstel te doen om de maritieme sector op te nemen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS).

Meer financiële steun voor het bestrijden van klimaatverandering
Het Parlement vindt dat EU-landen hun bijdragen aan het internationale Groene Klimaatfonds minstens moeten verdubbelen. De EU-lidstaten zijn de grootste publieke klimaatfinancieringsbronnen en de begroting van de EU moet volledig in lijn zijn met haar internationale verplichtingen. De EP-leden wijzen er ook op dat de toezeggingen van de ontwikkelde landen niet volstaan om de collectieve doelstelling van 100 miljard USD per jaar vanaf 2020 te behalen.

Tot slot dringen ze er bij alle EU-landen op aan om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk in 2020 af te schaffen.

"Het Europees Parlement heeft vandaag een ambitieus standpunt ingenomen in de aanloop naar de komende COP 25 in Madrid. Gezien de klimaat- en milieucrisis is het van essentieel belang om onze CO2-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen. Het is ook een duidelijke en actuele boodschap aan de Europese Commissie die over een paar weken de mededeling over de Green Deal publiceert”, zei Pascal Canfin (ReNew, FR), voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, tijdens het debat op maandag.

Achtergrond
De resolutie over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu werd aangenomen met 429 stemmen voor, 225 stemmen tegen, bij 19 onthoudingen. Het Europees Parlement heeft de resolutie over de VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25) aangenomen met 430 stemmen voor, 190 stemmen tegen, bij 34 onthoudingen.

Een aantal landen, lokale overheden en wetenschappers heeft verklaard dat onze planeet wordt geconfronteerd met een klimaatnoodtoestand. De Europese Commissie heeft al voorgesteld om de netto-uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 tot nul terug te brengen, maar de Europese Raad heeft dit voorstel nog steeds niet goedgekeurd: Polen, Hongarije en Tsjechië zijn tegen.

Deelname Europees Parlement aan COP25
COP25 vindt plaats in Madrid van 2-13 december 2019. Bas Eickhout leidt de delegatie van het Europees Parlement van 9 tot en met 14 december. De Voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli (S&D, IT), zal de officiële opening bijwonen.