Bisschop: 'Van moslims kunnen we wat leren, meer bidden'

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch vindt dat katholieken op het gebied van geloofsbelijdenis een voorbeeld kunnen nemen aan moslims. Vijf keer per dag bidden zoals moslims doen zou erg goed zijn vindt De Korte. "Dat kan heel heilzaam zijn", vertelde hij aan De Gelderlander.

"Moslims bidden vijf keer per dag, geven aalmoezen aan mensen die arm zijn, gaan op bedevaart en vasten. Dat zijn allemaal elementen die ook in het christelijk geloof zijn terug te vinden. Klassiek hadden katholieken een ochtendgebed, een gebed voor het slapengaan en drie gebeden bij de maaltijden. Dat zijn er ook vijf", zo legt de bisschop uit.

"Er zit in onze cultuur iets van hectiek, van drukte. Dan kunnen juist die momenten van bezinning heel heilzaam zijn. Moslims houden ons die spiegel voor", vindt De Korte in het interview met de regionale krant.

De Bossche bisschop ziet de islam niet als 'concurrent'. "Het is niet zo dat de islam onder de autochtone bevolking aan het groeien is. Zij bouwen gewoon gebedshuizen voor mensen uit moslimlanden die hiernaartoe gekomen zijn."

De Korte denkt zelfs dat het christelijke geloof aan de vooravond van een come back staat. "De mens is onuitroeibaar religieus. En wat ik zie is dat steeds meer mensen de vraag stellen: wat is de zin van mijn bestaan, is dood echt dood?"