Klimaatverandering in Europa: feiten en cijfers

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar hoe beïnvloedt het Europa? Ontdek feiten en cijfers die iets zeggen over verschillende aspecten van dit probleem: oorzaken, gevolgen en ontwikkeling.

De gevolgen van klimaatverandering in Europa
Klimaatverandering heeft nu al op verschillende manieren invloed in Europa, afhankelijk van de regio. Dit loopt uiteen van stijgende temperaturen en een groter risico op verwoestijning, tot meer neerslag op jaarbasis en risico's op overstromingen.

De waargenomen en verwachtte gevolgen van het Europees Milieuagentschap hebben betrekking op de economie (zoals toerisme en energie), het milieu (zoals het verlies aan biodiversiteit en bosbranden), landbouw (afnemende oogstopbrengsten en toenemende vraag naar water) en de volksgezondheid (sterfte door hittegolven of door hevige stormen).

Bekijk deze kaart om te zien hoe klimaatverandering de diverse Europese regio's beïnvloedt.

De EU-landen die het meeste broeikasgas uitstoten
De EU is 's werelds derde grootste broeikasgas uitstoter na China en de Verenigde Staten en gevolgd door India, Rusland en Japan (2015).

Binnen de EU waren de top zes broeikasgas uitstoters in 2017 Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje. De energiesector was verantwoordelijk voor 80,7% van deze uitstoot in de EU in 2017. Uitstoot door landbouw draagt met 8,72% bij, industriële processen en productgebruik met 7,82% en het beheer van afval met 2,75%.

Ontdek meer gegevens in deze infografiek over broeikasgasemissies per land en sector in de EU.

De uitstoot van broeikasgas in de Europese verminderen
In 2008 heeft de EU een doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Er is veel vooruitgang geboekt: in 2015 was er al een afname van 22% ten opzichte van het niveau van 1990.

In 2014 heeft de EU een nieuwe doelstelling vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Volgens het Europees Milieuagentschap zullen de verwachte reducties op basis van de stand van zaken van EU-maatregelen in 2017 achterblijven bij de doelstelling. Volgens schattingen zal er in 2030 een daling van ongeveer 30% zijn.

Bekijk ook deze infografieken over de vorderingen van de EU bij het bereiken van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.