MBO Raad waarschuwt voor valse diploma's

De MBO Raad roept werkgevers op waakzaam te zijn op valse diploma’s. "We krijgen steeds vaker signalen dat met name in tekortsectoren valse mbo-diploma’s kunnen circuleren,” zegt Ton Heerts, voorzitter MBO Raad. “Bedrijven die twijfelen aan de juistheid kunnen eenvoudig een check doen op de juistheid van een diploma door de potentiele werknemer een digitaal uittreksel te laten overleggen uit het diplomaregister van DUO.“

De waarschuwing volgt op meldingen van scholen. “Zij vertellen vaker benaderd te worden door werkgevers die de juistheid van een diploma willen laten checken. En er dan samen met de school achter komen dat het een vervalsing is. Iemand heeft bijvoorbeeld nooit op de betreffende school gezeten. Of heeft er wel gezeten maar een heel andere opleiding gedaan dan waarvoor hij of zij een diploma aan de werkgever laat zien. De afgelopen maanden hebben we daarvan voorbeelden gezien in de installatietechniek en de zorg. Dat we nu naar buiten treden hiermee is omdat de scholen de werkgevers vaak niet kunnen helpen. Daarom deze waarschuwing. We adviseren scholen de werkgevers te wijzen op het bestaan van het diplomaregister. En in voorkomende gevallen samen aangifte te doen van valsheid in geschrifte. Scholen zijn immers zelf ook slachtoffer van vervalste diploma’s.”

Heerts acht het van groot belang breed de noodklok te luiden. “Een mbo-diploma is van onschatbare waarde en staat voor gedegen vakkennis. In deze tijd van grote tekorten zijn goede vakmensen een steeds schaarser goed. Werkgevers moeten er op kunnen rekenen dat de potentiele werknemers die ze willen aannemen ook over de juiste vaardigheden beschikken. Een mbo-diploma garandeert dat. Juist vanwege de tekorten aan vakmensen is het van groot belang bij twijfel te checken of een diploma ook echt gehaald is.”

Vervalsingen
Het risico voor werkgevers maar ook voor consumenten kan enorm zijn als een vakman of -vrouw geen echte blijkt te zijn. “Je moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld een niet gekwalificeerde zorgmedewerker bij patiënten fouten maakt met alle consequenties van dien. Of een niet gekwalificeerde elektromonteur werk uitvoert dat levensgevaarlijke situaties oplevert.” Scholen en werkgevers geven aan dat de valse diploma’s soms moeilijk met het blote oog van echt te onderscheiden zijn. “Papier, logo, alles lijkt te kloppen. Dat maakt het ook zo lastig. Vervalsingen blijken ook gewoon open en bloot te koop via bijvoorbeeld websites. DUO doet altijd aangifte van deze oplichting en sluit bovendien uit dat valse diploma’s in het register staan.”

Werkgevers moeten bij twijfel over het cv en diploma’s van een potentiele werknemer zelf actie ondernemen door de sollicitant om extra diplomabewijs te vragen. Heerts: “Beter een keer te veel dan te weinig. Scholen kunnen vrijwel niets voor werkgevers doen. Ook VNO-NCW heeft dit scherp: zij maken werkgevers via hun kanalen attent op het belang van het checken van diploma’s bij twijfel over de echtheid.” Werkgevers kunnen voor meer informatie terecht bij DUO.