Asielzoekers pas naar Griekenland sturen als rechtsbijstand daar in orde is

Voordat vreemdelingen kunnen worden teruggestuurd naar Griekenland om daar hun asielprocedure af te wachten, moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid eerst onderzoek doen naar de toegang van asielzoekers tot rechtsbijstand in Griekenland. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Dublinverordening
De Afdeling bestuursrechtspraak komt tot dit oordeel in een rechtszaak van twee vreemdelingen die eerder al in Griekenland een asielaanvraag hadden gedaan. De staatssecretaris wilde daarom hun asielaanvragen niet in behandeling nemen. Volgens de zogenoemde Dublinverordening is Griekenland in dit geval namelijk verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag. De vreemdelingen zeggen echter dat de opvang en asielprocedure in Griekenland zo gebrekkig zijn dat zij niet naar Griekenland terug kunnen.

Functioneren van asielprocedure Griekenland is verbeterd…
Er zijn al jaren zorgen over de kwaliteit van opvang van asielzoekers en van de asielprocedures in Griekenland. Die leidden er zelfs toe dat het uitzetten van asielzoekers naar Griekenland na 2011 juridisch niet meer mocht. Maar de situatie in Griekenland is verbeterd. De Europese Commissie geeft de lidstaten in overweging om de overdracht van asielzoekers naar Griekenland geleidelijk weer te hervatten.

…maar er zijn nog wel serieuze aandachtspunten
Tegelijkertijd zijn er nog wel aandachtspunten in de Griekse asielprocedure. De opvanglocatie waar de vreemdelingen in deze zaken naar terug zouden moeten is op voldoende niveau gebracht, maar een belangrijk aandachtspunt is de zeer beperkte toegang van asielzoekers tot gratis rechtsbijstand tijdens hun beroepsprocedure. Ook de staatssecretaris kan dit voor de vreemdelingen niet garanderen. Daarom moet zij eerst onderzoek hiernaar doen, voordat zij vreemdelingen aan Griekenland mag overdragen.

De staatssecretaris zou ook van de Griekse autoriteiten de individuele garantie kunnen vragen dat een vreemdeling een rechtsbijstandsverlener krijgt toegewezen. Pas als uit dat onderzoek of die garanties blijkt dat de vreemdelingen toegang krijgen tot rechtsbijstand, mag de staatssecretaris weer vreemdelingen naar Griekenland terugsturen.