Vertrouwen consument verandert nauwelijks

De stemming onder consumenten verandert nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt in oktober uit op -1. In september was dat -2. De koopbereidheid verbetert iets, terwijl het oordeel over het economisch klimaat nauwelijks verandert, zo meldt het CBS. 

Met -1 ligt het consumentenvertrouwen in oktober boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-4). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Koopbereidheid verbetert iets, oordeel over economisch klimaat nagenoeg hetzelfde
De koopbereidheid verbetert iets in oktober. Deze deelindicator staat op 1, tegen -1 in september. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is een fractie minder negatief en het oordeel over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden een fractie positiever. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen wat gunstiger.

Consumenten oordelen in oktober nauwelijks anders over de economie dan in september. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -3 naar -4. Dat komt doordat consumenten een fractie minder positief zijn over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

Minder positief over toekomstige werkloosheid
De verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid verslechtert. Een kwart van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden zal stijgen, 30 procent verwacht een daling. Het saldo komt uit op 5, tegen 11 in de vorige maand. De werkloosheid volgens de internationale definitie (ILO) is de afgelopen maanden opgelopen.