Miljoenen zorggeld witgewassen in bouwprojecten Turkije

Drie Turkse broers uit Utrecht staan terecht voor miljoenenfraude met zorggeld. Via hun zorgbedrijf Dolia Zorg werden miljoenen euro's overgepompt naar bouwprojecten in Turkije. Volgens de broers ging het om nettowinst, volgens het Openbaar Ministerie om zorggeld.

Vanaf 2014 stroomde vier jaar lang in totaal ongeveer vijf miljoen euro naar Turkije, waar de oudste broer en directeur Mevlüt U. (47) aannemers van betaalde. Waarschijnlijk werkten de broers samen met hun cliënten, die als budgethouders met hun pgb-geld zelf zorg konden inkopen en declareren. Een deel zorgbehoevende klanten kreeg hun zorg niet, terwijl andere klanten helemaal geen zorg nodig hadden.

Zelf wast Mevlüt zijn handen in onschuld. Zo verklaart hij dat hij alleen op papier directeur was, omdat hij de oudste broer was, maar verder geen weet heeft van de financiën binnen het bedrijf. "In de Turkse cultuur is het zo dat oudste broer de leiding heeft en beslist, iedereen volgt hem. Ik ben aan het hoofd van het bedrijf geplaatst, iedereen luistert naar mij."

Bijna negen ton kreeg de 'onwetende directeur' Mevlüt in vier jaar tijd op zijn bankrekening gestort. "Salaris en dividend", zo wist hij te vertellen.

Het OM heeft bij meer dan dertig facturen en zeker twee zorgovereenkomsten valsheid in geschrifte opgemerkt. In totaal zou bijna acht miljoen euro zijn witgewassen, via facturen naar ruim honderd klanten. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ging voor vijf miljoen de boot in.

Broer Nur (39) had een goed hart en wilde vooral zieke mensen helpen met een financieel steuntje in de rug. "Ik werkte 100 uur per week en sprak dagelijks meer dan 70 klanten, dat weet ik allemaal niet meer hoor," antwoorde hij op vragen.

Broer Bülent is het brave broertje en bekende eerder niet correct te hebben gehandeld. Toch kwam hij op de zittingsdag daar weer op terug. Over de lijst met bedragen die hij eerder zelf opstelde, meldde hij: "Volgens die lijst gaat het om de verdeling van geld, ja. Maar of het ook echt betaald is weet ik niet.” Op de lijst staat dat veertig procent van zorggeld naar klanten ging, de rest bleef achter in de kluis bij Dolia.

De Turkse broers staan niet alleen terecht, ook tientallen klanten kunnen zich binnenkort verantwoorden voor de rechter, omdat zij kennis hadden van het gesjoemel met geld. Het onderzoek naar hen loopt nog.