Stok achter de deur tegen onnodig procederen door de overheid

Het kabinet verhoogt de proceskostenvergoeding die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit aanvecht bij de bestuursrechter. Het gaat om een verhoging van de standaardbedragen met 40% als de burger procedeert met bijstand van een advocaat. Dat leidt in een gemiddelde zaak tot een vergoeding van ruim € 1400, in plaats van nu ruim € 1000.

Rekening houden met burgers
Het doel van deze wijzigingen is om de overheid te stimuleren om meer aandacht te hebben voor de belangen van de burger en om een meningsverschil met de burger zo veel mogelijk informeel af te handelen. Ondanks de inzet van de afgelopen jaren is er op die terreinen namelijk nog steeds veel te winnen.

Het ontwerpbesluit met deze wijzigingen staat de komende twee maanden open voor commentaar op www.internetconsultatie.nl en gaat daarna voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State.