Niet-financiële bedrijven boeken minder winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is de eerste keer in 2,5 jaar tijd dat de winst lager is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De brutowinst voor belasting is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals winsten van buitenlandse dochters en dividend- en renteopbrengsten, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid (onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht). De afname van de winst in het tweede kwartaal van 2019 is vooral toe te schrijven aan de afname van de winsten van buitenlandse dochterondernemingen. Deze waren 2,5 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2018. Enkele grote multinationals realiseerden lagere winsten in het buitenland.

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 1,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam overigens deels door de groei van de werkgelegenheid. De binnenlandse dividendopbrengsten waren 0,7 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2018. De niet-financiële bedrijven betaalden iets meer rente, terwijl de renteontvangsten nauwelijks veranderden.

Bedrijven betalen meer belasting en keren minder dividend uit
Over de winst betalen bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In het tweede kwartaal van 2019 betaalden de niet-financiële bedrijven 1,0 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het tweede kwartaal van 2018. De investeringen in vaste activa waren 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De hogere belastinguitgaven en investeringen gaan ten koste van de dividenduitkeringen aan aandeelhouders, die 2,7 miljard euro lager waren dan in het tweede kwartaal van 2018.