Kabinet kondigt miljardeninvesteringen aan voor aanpak wooncrisis

Het kabinet trekt miljarden uit om de wooncrisis te kunnen beteugelen. Zo komt er een fonds voor gemeentes die nieuwbouwprojecten starten, bovendien wordt er gesneden in de verhuurdersheffing.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is er landelijk gezien nu een tekort van bijna 300.000 woningen, zo meldt De Volkskrant. De coalitie spreekt daarom nu officieel van een 'wooncrisis'.

Miljardeninvesteringen moeten ervoor zorgen dat de problemen tegengegaan worden. Het doel daarvan is dat mensen in de toekomst weer makkelijker een huis kunnen kopen of huren, zeker in Amsterdam, waar de nood hoog is.

Bouwfonds
Om dat mogelijk te maken, wordt er onder meer een bouwfonds opgezet van 'maximaal een miljard' aan subsidies. Hiermee hoopt de minister gemeentes te verleiden om meer locaties aan te wijzen voor nieuwbouw. Het ministerie kan dan bijspringen om een bepaald project rendabel te maken.

Verhuurdersheffing
Een ander belangrijk punt is de verhuurdersheffing, een belasting op sociale huurwoningen. Meerdere organisaties, woningcorporaties en raadsleden riepen de overheid al enige tijd op om een einde te maken aan de heffing.

Om precies te zijn bestaat de verhuurdersheffing uit een bedrag dat corporaties betalen over hun woningvoorraad, om de nationale schuld te helpen verminderen. In totaal zijn ze daar zo'n 1,7 miljard euro per jaar aan kwijt. Geld dat ook gebruikt kan worden voor het bouwen van goedkope huurwoningen en het laag houden van de huurprijzen.

Het ministerie heeft daarom nu besloten om de corporaties te ontzien. Ze krijgen de komende tien jaar een korting van in totaal een miljard, zo is het plan. Voorwaarde is wel dat ze dan overgaan tot nieuwbouw.