PostNL en Sandd vragen toestemming voor samenvoeging postnetwerken

PostNL en Sandd vragen toestemming aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de samenvoeging van hun postnetwerken. Deze stap volgt op de afwijzing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van de vergunningsaanvraag.

PostNL en Sandd zijn het niet eens met de analyse en de onderbouwing van het ACM-besluit. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren, met een sterk krimpend postvolume en teruglopend rendement, zoals ook bevestigd door de informatie die is aangeleverd door PostNL en Sandd, spreken voor zich.

Door de aanhoudende krimp is het nu al heel moeilijk voor bedrijven in de postsector om rendabel te werken. Consolidatie is daarom absoluut nodig en de enige manier om de postvoorziening bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland; van stad tot platteland, en voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen.

Alleen door zoveel mogelijk gebruik te maken van schaalvoordelen kan de continuïteit van de postvoorziening voor de komende jaren worden gewaarborgd. Consolidatie maakt het daarnaast mogelijk om de gevolgen van de aanhoudende krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen.

PostNL en Sandd doen nu een beroep op artikel 47 van de Mededingingswet, waarmee het ministerie van EZK een ander toetsingskader heeft en een bredere afweging kan maken op basis van maatschappelijke belangen, zoals werkgelegenheid, de continuïteit en de betaalbaarheid van de universele postvoorziening.