Consument minder optimistisch

De stemming onder consumenten verslechtert in augustus, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 0, tegen 2 in juli. Het oordeel over het economisch klimaat verslechtert en de koopbereidheid verbetert iets.

Met 0 ligt het consumentenvertrouwen in augustus boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-4). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Negatiever over economisch klimaat
De deelindicator Economisch klimaat verslechtert in augustus. Deze deelindicator komt uit op -1, tegen 6 in juli. Consumenten zijn in augustus een stuk pessimistischer over de economie in de komende twaalf maanden en minder positief over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

De koopbereidheid verbetert een fractie in augustus. Deze deelindicator staat op 0, tegen -1 in juli. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbetert iets. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen wat gunstiger. Over de financiële situatie in de komende twaalf maanden zijn de consumenten daarentegen iets minder positief dan in juli.

Minder positief over toekomstige werkloosheid
De verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid verslechtert. Bijna 23 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden zal stijgen, 33 procent verwacht een daling. Het saldo komt uit op 11, tegen 23 in de vorige maand. Het aandeel dat een stijging verwacht is in de afgelopen twee maanden toegenomen en het aandeel dat een daling verwacht afgenomen.